Prezident republiky Miloš Zeman podepsal pět nových zákonů

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pondělí dne 21. prosince a v úterý 22. prosince celkem pět zákonů, z nichž nejdůležitější je zřejmě zákon

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pondělí dne 21. prosince a v úterý 22. prosince celkem pět zákonů, z nichž nejdůležitější je zřejmě zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2021:

 

  1. zákon ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
  2. zákon ze dne 17. prosince 2020 o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky,
  3. zákon ze dne 17. prosince 2020, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
  4. zákon ze dne 17. prosince 2020, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.,
  5. zákon ze dne 18. prosince 2020 o státním rozpočtu České republiky na rok 2021.

 

Zdroj: hrad.cz
Foto: Pixabay

Go to TOP