Trestnímu kolegiu NS bude dalších 5 let předsedat JUDr. František Púry, Ph.D.

Ve středu 16. prosince jmenoval předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., do funkce předsedy trestního kolegia Nejvyššího soudu opět JUDr. Františka Púryho, Ph.D., který kolegium vede už od 1. ledna 2016. Řádné funkční období je pětileté, staronový předseda bude tedy trestní kolegium NS vést do roku 2025.

 

JUDr. František Púry, Ph.D., studoval v letech 1980 až 1984 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, rok poté mu byl po rigorózním řízení udělen titul JUDr. Po ukončení čekatelské praxe se v roce 1985 stal soudcem z povolání a v soudcovské funkci působil nejdříve na všech stupních vojenské justice. Po jejím zániku je od roku 1993 soudcem Nejvyššího soudu, kde byl zařazen na trestní kolegium. Od začátku svého působení na NS se specializoval zejména na hospodářskou a majetkovou kriminalitu. Aktuálně předsedá velkému senátu kolegia, působí též v evidenčním senátu.

František Púry se průběžně věnuje také publikační činnosti – je spoluautorem některých knižních publikací z oboru trestního práva hmotného i procesního (např. komentářů k trestnímu zákonu, k trestnímu zákoníku, k trestnímu řádu, k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob, učebnic trestního práva hmotného i procesního, příručky o trestné činnosti v oblasti podnikání, příručky o postavení poškozeného a náhradě škody v trestním řízení, vzorů podání a rozhodnutí v trestním řízení, apod.). Je také autorem nebo spoluautorem řady časopiseckých statí v odborném tisku.

V prestižní soutěži Právník roku 2018 se stal František Púry vítězem v kategorii Trestní právo, na galavečeru Právník roku 2019, který proběhl začátkem t. r., získal – jako spoluautor nejlepšího odborného článku v Bulletinu advokacie – Cenu Václava Mandáka. Příspěvek „Zákaz nucení k sebeobviňování“, který vyšel v bulletinu v březnu loňského roku, napsal společně s doc. JUDr. Pavlem Matesem, CSc.

František Púry spolupracuje jako externista s Právnickou fakultou UK v Praze a s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, vyučuje předmět „Prevence hospodářské kriminality“ na soukromé vysoké škole v Praze. Je též lektorem Justiční akademie České republiky v Kroměříži a Justiční akademie Slovenské republiky v Pezinku. Působí rovněž v redakčních radách některých odborných časopisů (např. Trestněprávní revue, Soudní rozhledy, Státní zastupitelství, Soudní inženýrství). Je členem vědecké rady Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně a vědecké rady Centra insolvence a restrukturalizace Harryho Pollaka, založeného na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

V roce 2015 úspěšně ukončil studium v doktorském studijním programu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a byl mu udělen titul Ph.D.

Zdroj: Nejvyšší soud
Foto: archiv NS a redakce AD

Go to TOP