Vláda schválila novelu ohledně sjednocení kapitálových trhů EU

Vláda dnes schválila novelu upravující revizi kapitálových požadavků na obchodníky s cennými papíry, přeshraniční nabízení investičních fondů, podporu růstu trhu malých a středních podniků slaďující v EU právní úpravu krytých dluhopisů a přeshraniční poskytování služeb skupinového financování (tzv. crowdfunding). Změny souvisejí s požadavky EU v souvislosti s projektem unie kapitálových trhů.

 „Cílem materiálu je usnadnit podnikům v EU přístup k financování jejich dalšího růstu a poskytnout drobným investorům nové investiční příležitosti,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová Záměrem unie kapitálových trhů je podle ní nejen posilovat bezpečnost evropského finančního systému, ale také podpořit investice do projektů šetrných k životnímu prostředí.

MF v materiálu upozornilo, že novela například upravuje zavedení pravidel pro likviditu a informování investorů. Ohledně přeshraničního nabízení investičních fondů pak zákon například upravuje otázku předběžného nabízení investičních fondů před jejich vznikem nebo před skutečným nabízením. V distribuci pojištění se pak mění podle materiálu částky pojistného krytí pro povinné pojištění zprostředkovatelů pojištění.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP