ÚS se bude zabývat možností osvojení dítěte registrovaného partnera

Ústavní soud (ÚS) obdržel koncem listopadu t. r. návrh Okresního soudu Plzeň-jih, zabývajícího se možností osvojení dcery registrované partnerky, na zrušení ustanovení § 3020 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v té části, která zní: „v části první, třetí a čtvrté“ v rozsahu, ve kterém vylučuje aplikaci ustanovení o manželství na všechny otázky upravené v druhé části občanského zákoníku, pro jeho rozpor s ústavním pořádkem podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky, a ustanovení § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. V případě úspěchu by návrh mohl přiblížit registrované partnerství na úroveň manželství.

 

Okresní soud Plzeň-jih řešil případ dvou žen, registrovaných partnerek. Jedna z nich má dceru. Partnerka matky dítěte požádala o jeho osvojení při zachování rodičovských práv matky, tedy o takzvané přiosvojení, které v současné době české zákony neumožňují. Cílem obou žen je to, aby právní vztah k dívce měla i ta, která není biologickou matkou – jedná se kupříkladu o vyživovací povinnost nebo dědická práva.

Podle návrhu Okresního soudu Plzeň-jih by odepření možnosti osvojení v takové situaci znamenalo diskriminaci na základě sexuální orientace a porušení práva na rodinný život. Proto se samosoudkyně JUDr. Libuše Nová obrátila na ÚS. „Nezletilá je současně znevýhodněna oproti dětem v jiných zemích světa, kde praxe týkající se osvojení dětí registrovanými partnery již běžně funguje. K tomu soud dodává, že naše společnost se neustále vyvíjí a tímto krokem by mohla být posunuta kupředu,“ stojí v návrhu OS Plzeň-jih.

Plzeňský soud konkrétně navrhuje škrtnout slova, kvůli kterým platí ustanovení první, třetí a čtvrté části občanského zákoníku stejně pro registrované partnerství jako pro manželství. V praxi to znamená, že na registrované partnerství obdobně dopadá první, obecná část občanského zákoníku, a poté jeho části o absolutních a relativních majetkových právech, nikoli však druhá část o rodinných právech, včetně úpravy osvojení.

Návrhem se podle rozvrhu práce bude zabývat jako soudce zpravodaj JUDr. Jaromír Jirsa, hlasovat bude Plénum ÚS, tedy sbor všech 15 soudců. Termín nelze předjímat.

Ústavní soud už v roce 2016 otevřel svým nálezem sp. zn. Pl. ÚS 7/15 lidem žijícím v registrovaném partnerství cestu k individuálnímu osvojení dítěte. ÚS tehdy škrtl ustanovení zákona, které adopci registrovaným partnerům výslovně znemožňovalo, a to i přesto, že svobodní gayové a lesby si teoreticky dítě jako jednotlivci osvojit mohli.

ÚS tehdy konstatoval, že zákaz individuálního osvojení uplatněný na registrované partnery byl diskriminační. Podle soudce zpravodaje doc. JUDr. Vojtěcha Šimíčka, Ph.D., nešlo zavírat oči před proměnami rodinného soužití, zároveň ale ÚS nechtěl přispívat k erozi tradiční rodiny a zdůrazňoval, že z ústavního pořádku plyne preference manželství a rodiny.

Nález se nevztahoval ke společnému osvojení, které občanský zákoník dosud umožňuje pouze manželským párům. Šlo jen o individuální adopci. Nález tedy neřešil ani situace, kdy homosexuál chce osvojit partnerovo dítě při zachování jeho rodičovských práv. V případě individuální adopce totiž zaniká příbuzenský poměr mezi dítětem a biologickým rodičem.

 

Zdroj: ČTK, ÚS
Foto: Pixabay

 

Go to TOP