Po dlouhé debatě senátoři schválili upravenou verzi daňového balíčku

Nahrazení superhrubé mzdy dvěma sazbami daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 a 23 procent, zvýšení daňové slevy na poplatníka nebo zvýšení podílu obcí na výnosu z daní schválil Senát na svém zasedání 10. prosince 2020. Upravená norma nyní bude vrácena zpět Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Bude-li PS se senátní verzí daňového balíčku souhlasit, bude podle ministryně financí JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D., v roce 2021 činit dopad do veřejných financí přibližně 99 miliardy korun, o rok později asi 120 miliard Kč.

 

Namísto superhrubé mzdy by se měla od roku 2021 zdaňovat pouze hrubá mzda, a to sazbou 15 %, u lidí s nadprůměrnou mzdou ve výši nad 140 000 korun měsíčně by se pak část příjmů nad tuto hranici měla danit sazbou 23 %.  Takzvaná superhrubá mzda a její zdaňování tak pravděpodobně po 13 letech skončí.

Podle rozhodnutí Senátu by se také měla zvýšit základní daňová sleva na poplatníka z dosavadních 24 840 korun ročně na 27 840 Kč v příštím roce a na 30 840 Kč v roce 2022.

Další změnou, kterou daňový balíček přinese, je tzv. stravenkový paušál, který by mohli zaměstnanci dostávat místo stravenek a který nebude podléhat odvodům a daním. Návrh na zrušení paušálu Senát odmítl stejně jako snahu o vyšší zdanění zahřívaného tabáku.

Zamítnutí se dočkal také návrh na zdanění prodeje akcií ve výši 20 milionů korun a více, které jsou v držení déle než tři roky.

V rámci rozpočtového určení daní by se nově měl zvýšit podíl obcí na výnosu z daní, a to z 23,58 % na 25,84 %, podíl krajů by se pak měl zvýšit z 8,92 % na 9,78 %. Kompenzaci pro obce, města a kraje přivítal mimo jiné primátor hlavního města Prahy MUDr. Zdeněk Hřib. Upozornil, že i navzdory navýšení přijde Praha v důsledku daňových změn, konkrétně výpadku po zrušení superhrubé mzdy, o přibližně 15 procent rozpočtového příjmu. Podle něj budou samosprávám chybět peníze na provoz MHD, kanalizace, budování a údržbu chodníků, výstavbu a provoz škol a školek či zajištění čistoty obcí.

Ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., uvedla, že daňový balíček v podobě, kterou schválil Senát, bude mít příští rok dopad do veřejných financí zhruba 98,7 miliardy korun. V roce 2022, kdy se projeví další zvýšení slevy na poplatníka, by to mělo být asi 120 miliard Kč a od roku 2023 by to mělo být každoročně 103 miliard korun. Původní, Senátem neupravená verze schválená Poslaneckou sněmovnou PČR, by znamenala dopad do veřejných financí  zhruba 130 miliard korun ročně.

Ministryně financí zároveň informovala, že v pátek 11. prosince požádá o schůzku s prezidentem republiky Milošem Zemanem, aby ho seznámila s aktuální podobou daňového balíčku.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP