Návrh zákona o soudech a soudcích posunula sněmovna do dalšího kola

Před závěrečným schvalováním v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích). Kabinet v něm navrhl například zákaz opakovaného jmenování předsedů soudů, povinnou praktickou přípravu justičních kandidátů nebo omezení rozhodování laických přísedících v trestních řízeních. Předloha pravděpodobně ještě dozná dílčích změn, mimo jiné v tvorbě Komise pro výběr nových soudců.

 

Podle vyjádření Ministerstva spravedlnosti je cílem novely zákona č. 6/2002 Sb. především zavedení jednotného a transparentního systému výběru soudců a soudních funkcionářů.

Komisi pro výběr nových soudců zřejmě nebude sestavovat ministr spravedlnosti, do jejího sestavení by měli být zapojeni předsedové krajských soudů a obou nejvyšších soudů. Kritici se totiž obávali možného vlivu politiků na soudní moc. Pochyby budil také princip, podle kterého by s předsedou soudu končil i jeho místopředseda.

Předseda Ústavně-právního výboru Mgr. Marek Benda řekl, že i kvůli tomu změnu zákona nepodpoří, soudy by podle něj neměly být řízeny podle manažerského principu. Kritizoval také výběr soudců komisí, když odpovědnost za jmenování soudců nesou ministr spravedlnosti a prezident republiky. Výběrové komise Benda označil za alibismus, kdy odpovědnost nenese nikdo.

Současný systém přípravy a výběru soudců není u krajských soudů jednotný. Někde například vůbec nepůsobí justiční čekatelé, nahradili je asistenti soudců. Novela proto současné justiční čekatele ruší. U soudů by měli působit zejména asistenti, kteří budou pomáhat jednotlivým soudcům  s vyřizováním jejich běžné agendy.

Asistenti (se složenou justiční zkouškou) i uchazeči z jiné právní praxe (s rovnocennou odbornou zkouškou) se budou moci přihlásit do výběrového řízení na nově vytvořenou pozici justičního kandidáta. V rámci roční přípravy by si pak měli vybraní kandidáti osvojit dovednosti nezbytné pro práci soudce. Až poté se budou smět přihlásit do výběrového řízení na post konkrétního soudce.

Součástí novely jsou také jednotná pravidla pro výběr předsedů soudů, a to nejen okresních a krajských, ale i vrchních. Předpokladem pro jmenování do funkce bude alespoň pětiletá praxe na pozici soudce a úspěšné absolvování konkurzu. Norma také stanoví, že předsedové okresních, krajských i vrchních soudů nebudou smět vykonávat svou funkci opakovaně u téhož soudu.

Přísedící, takzvaní soudci z lidu, by měli podle novely zákona o soudech a soudcích i nadále spolurozhodovat v trestních věcech jen u případů úmyslných trestných činů, kde činí horní hranice sazby nejméně deset let. Výjimkou mají být majetkové a hospodářské činy, o nichž má nově rozhodovat pouze samotný soudce.

Poslanecká sněmovna P ČR by měla novelu zákona č. 6/2002 Sb. schvalovat v lednu 2021.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP