Návrh nového zákona o lobbování poslanci i přes zásadní kritiku nevrátili

Sněmovna v úvodním kole podpořila vládní návrh nového zákona o lobbování, který má této činnosti dodat jasná pravidla. Zákon má zvýšit transparentnost lobbování. Hlavním nástrojem pro to má být zavedení registru evidujícího jak lobbisty, tak lobbované. Vláda ho poslancům předložila loni v létě. Předloha dnes odolala návrhům na zamítnutí i na vrácení vládě k dopracování.

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová apelovala na poslance s tím, že Česko je jednou z posledních zemí, která zákon nemá. Podle ní není zákon špatně napsán, ani není v rozporu s ústavou, ale je politickým kompromisem. Hlavním cílem předlohy je odlišení potřebného lobbingu od toho netransparentního, který je spojen s nežádoucími jevy, jako je třeba klientelismus, popsala ministryně.

Poslanci nešetřili kritikou, podle JUDr. Stanislava Grospiče je zákon velice těžkopádný a bude zavdávat příčinu k soudním sporům. Podle předsedy KSČM JUDr. Vojtěcha Filipa vládní návrh nerespektuje dělbu moci ve státě. Mgr. Marek Benda za omyl například pokládá, aby na lobbing dohlížel úřad pro dohled nad hospodařením politických stran. Předkladatelé podle něj zvolili ten nejzvrhlejší model, který je v rozporu s ústavou. Poukázal na článek 28 ústavy, který dává právo zákonodárcům odepřít svědectví o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem svého mandátu.

Předseda Sněmovny Mgr. Radek Vondráček řekl, že pokud Sněmovna nepřijme úpravu lobbingu v rámci doporučení protikorupční skupiny Rady Evropy (GRECO), pak taková úprava dorazí v rámci směrnice EU. Proto je podle něj v zájmu české strany udělat si vlastní národní úpravu.

Vládní návrh definuje lobbování jako „soustavnou činnost spočívající v komunikaci, uskutečňovanou lobbistou za účelem ovlivnění jednání lobbovaného“, a to při přípravě, projednávání a schvalování právních předpisů nebo koncepčních dokumentů. Právní předpisy zahrnují ty, které schvaluje Parlament nebo vydává vláda, ústřední správní úřad či Česká národní banka. U každého právního předpisu zavede zákon takzvanou lobbistickou stopu a veřejnost tak bude moci sledovat snahy o ovlivnění podoby právního předpisu.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP