ECRI: Situaci Romů a LGBT komunity v Česku je potřeba zlepšit

Přednostně zajistit skoncování se všemi formami segregace romských dětí ve školách a vytvořit strategii, která pomůže odhalit diskriminaci lidí hlásících se ke komunitě LGBT (leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů), by podle zprávy o situaci v České republice zveřejněné Evropskou komisí proti rasismu a netoleranci (ECRI) měly české úřady. Dokument, jehož závěry jsou založeny na posouzení situace v ČR do 2. července 2020, obsahuje celkem šestnáct doporučení.

 

Orgán Rady Evropy pro sledování lidských práv, ECRI, ve své zprávě oceňuje prosazování rovnosti a boje proti rasismu v úřadu veřejného ochránce práv i rozhodnutí vybudovat dokumentační centrum o genocidě Romů za 2. světové války na místě někdejšího koncentračního tábora Lety. Zmiňuje se také o slibném vývoji ve školství zaváděním integrované výuky a o snaze měst zlepšit situaci v sociálně znevýhodněných lokalitách, kde často bydlí Romové.

Slabinou České republiky je podle Komise fakt, že ještě nezavedla národní strategii nebo akční plán zaměřený na situaci příslušníků komunity LGBT a neprovádí ani průzkumy případné diskriminace těchto lidí.

Dokument připomíná, že ČR uznává registrované partnerství od roku 2006, ale některé problémy – kupříkladu vdovské důchody a dávky – zůstávají nedořešené.

V rozporu s verdikty Evropského soudu pro lidská práva se musejí v ČR trangenderové osoby před změnou jména podrobit změně pohlaví a sterilizaci, uvádí zpráva. V reakci na to Evropská komise proti rasismu a netoleranci doporučuje změnit občanský zákoník a zákon o zdravotních službách a odstranit podmínku sterilizace pro oficiální uznání změny pohlaví.

Podle tvrzení ECRI v ČR přetrvávají nenávistné projevy vůči komunitě LGBT. Terčem nenávisti zůstávají i Romové, nově se rasistické projevy zaměřují na muslimy a migranty. Projevy nenávisti vůči muslimům se ozývají i v politických diskuzích, a to nejen mezi členy extremistických stran; nenávist proti Romům a muslimům se objevuje dokonce i v projevech vysokých politiků. ECRI doporučuje, aby všechny veřejně činné osoby odsoudily projevy rasismu a nenávisti proti komunitě LGBT.

Navzdory nenávistným projevům proti zmíněným komunitám není v ČR podle dokumentu zaznamenáno mnoho incidentů nebo rasisticky motivovaných násilností. ECRI oceňuje nekompromisní postoj policie při předcházení protiromským protestům, které se snaží pořádat extremistické skupiny.

Zpráva konstatuje, že Strategie romské integrace v ČR do roku 2020 bude doplněna novým šestiletým plánem, jehož cílem je zlepšit životní podmínky a vzdělání Romů. Právě nedostatečné vzdělání zužuje jejich uplatnění na pracovním trhu a vede k segregaci v bydlení. To dál negativně ovlivňuje jejich přístup ke zdravotní péči a k sociálním službám.

ECRI se domnívá, že se romské děti stále dostávají – a to častěji než ostatní – do kategorie „oslabených“ a doporučuje snížit počty romských dětí ve zvláštních školách.

V souladu s doporučením ECRI by měl být v České republice rozšířen mandát a kompetence veřejného ochránce práv, který by měl mít možnost kontaktovat zranitelné skupiny občanů prostřednictvím místních styčných úřadů. Policie ČR by také do svých řad měla přijímat více příslušníků z menšinových komunit.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP