Aktuální doporučení Ministerstva spravedlnosti k fungování soudů

Ministerstvo spravedlnosti ČR aktualizovalo s ohledem na současnou epidemiologickou situaci doporučení pro fungování soudů. Nové doporučení platí od 7. prosince 2020 a nahrazuje doporučení ministryně spravedlnosti z 22. října 2020.

 

S ohledem na současný vývoj považuje Ministerstvo spravedlnosti za vhodné přistoupit ke změně platných doporučení ve vztahu k fungování soudů. Ministerstvo spravedlnosti nebude předkládat soudům plošná doporučení k omezení styku s veřejností a omezení rozsahu úředních hodin a ponecháváme tak rozhodnutí plně v kompetenci předsedů jednotlivých soudů,“ uvedla ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová.

 

Ministerstvo spravedlnosti přijalo následující doporučení ve vztahu k fungování soudů s ohledem na nouzový stav:

  • Doporučuje se umožnit práci soudců a zaměstnanců soudu z jiného místa, přičemž se nesmí narušit činnost soudu a ve vhodných případech zavést střídání oddělených skupin zaměstnanců.
  • Dále se doporučuje se omezit služební cesty na nezbytné případy, v nejširší možné míře omezit porady, schůze, jednání a jiná setkání.
  • Nedoporučuje se konat vzdělávací akce v prezenční formě.

Na uvážení předsedů soudů se ponechává přijetí přiměřených preventivních opatření nad rámec krizových opatření přijatých Vládou České republiky a mimořádných opatření přijatých Ministerstvem zdravotnictví.

Plné znění doporučení naleznete ZDE.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: archiv AD

Go to TOP