Prohrát může každý, aneb některé sázky se nevyplácely ani před 150 lety…

Liberecký advokát JUDr. Rudolf Vaněk si před nedávnem listoval starými vydáními časopisu Právník a v jednom z jeho čísel z roku 1870 na straně 36 narazil na zajímavý článek Potrestaný chlubič. Ač je příspěvek starý úctyhodných 150 let, nic na své aktuálnosti neztratil. Posuďte sami…

 

Známý advokát z jednoho venkovského města dr. St. chlubil se v jedné společnosti, že po celý čas, kdy jest advokátem – jest tomu již hezky mnoho let – ještě ani jedné rozepře neprohrál.

Jeho vychloubání náhodou zaslechl pražský advokát dr. Š. který nemeškal ihned své mínění projeviti, že udání dr. St. jest lichou chloubou. Ten ovšem zpočátku se durdil, ale brzy počal couvati, uváděje, že v tom míněny nejsou rozepře stručně provedené, ani rozepře v řízení konkursním; ale dr. Š. byl neústupný a nabídl sázku, že udání jeho nejsou pravdivá, i pokud se týče rozepří písemně projednaných.

Dr. St. ovšem se kroutil, ale nevida zbytí a nechtěje, by celá společnost měla ho za marného mluvku, konečně přistoupil k sázce o 10 lahví vína champagnského, které zavázal se zaplatiti, kdyby dr. Š. do roka řádně dokázal, že on. dr. St., jako advokát skutečně ztratil nějakou rozepří písemně projednanou, kdežto by naopak dr. Š. totéž množství vína zapraviti musel, kdyby se mu onen důkaz nezdařil.

Byl tedy hned ve srozumění obou stran zřízen soud smírčí, který by svého času učinil nález, kdo sázku prohrál. Než ještě prošla lhůta vyměřená, předložil dr. Š. smírčímu soudu důkazy o tom, že dr. St. nejen prohrál rozepři písemně vedenou, nýbrž že ji prohrál ve všech třech stolicích a že ho ke všemu třetí stolice ještě odsoudila k pokutě 5 zl. Zároveň účtoval dr. Š. náklady jemu v té záležitosti vzešlé.

Před několika dny učinil smírčí soud nález, kterým uznal, že dr. St. sázku ztratil, že povinen jest zaplatiti 10 lahví vína champagnského a dr. Š. náklady. Tím si dr. St. utržil pořádnou ostudu.


Ilustrační foto: Pixabay

Go to TOP