Ombudsman prozkoumá postup úřadů kvůli úniku chemikálií do Bečvy

Veřejný ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček se začne zabývat postupem úřadů, které se podílejí na řešení případů úniků nebezpečných látek do řeky Bečvy. Obrátí se proto na příslušné orgány s žádostí o vyjádření. Cizorodé látky se do řeky dostaly opakovaně, nejméně čtyřikrát, naposledy 2. prosince, a kvůli nim už Česká inspekce životního prostředí prověřuje 15 firem.

„Opakující se úniky závadných látek do Bečvy indikují, že v dotčené lokalitě je stále něco špatně. Vyvstává tak otázka, zda správní orgány v dané věci dostatečně využily všech pravomocí, které jim právní předpisy k řešení takové ekologické havárie dávají,“ uvedl veřejný ochránce práv.

S žádostí o vyjádření se obrátí především na Českou inspekci životního prostředí a vodoprávní úřady. Bude se zajímat, jak fungovala součinnost jednotlivých správních orgánů, které se na řešení kauzy podílejí.

Neznámý pachatel vypustil do Bečvy 20. září kyanid, závažná ekologická havárie postihla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilérie odvezli rybáři více než 40 tun ryb. V řece se také opakovaně objevila pěna, rozbory poté prokázaly zvýšené množství dusitanového dusíku či zvýšený výskyt niklu.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP