Poslanci znovu posuzovali zákony o odpadech i proti praní špinavých peněz

Obce budou mít možnost vybrat způsob platby za svoz komunálního odpadu. Budou moci zavést paušální poplatek za svoz komunálního odpadu, nebo poplatek podle množství vyprodukovaného odpadu. V obou případech budou moci stanovit minimální základ poplatku 60 korun. Schválila to Sněmovna v rámci souboru novel devíti zákonů o odpadech, obalech, výrobcích s ukončenou životností…, které souvisejí s novými pravidly pro nakládání s odpady a pravidly pro zpětný odběr baterií, pneumatik nebo elektrozařízení. Sběrná místa na obaly pravděpodobně budou muset být ze zákona v 90 procentech obcí. Zajistit je budou muset výrobci nebo prodejci obalů. Poslanci to opětovně schválili v rámci novely o obalech, když přehlasovali veto Senátu.

  • Žadatelé o dotace či veřejnou podporu z řad firem zřejmě budou muset uvádět údaje o svých skutečných majitelích. Úřady to ale nebudou muset ověřovat. Sněmovna tak odmítla úpravy Senátu v rámci novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a další zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Novela se má kvůli pravidlům EU výslovně vztahovat také na realitní zprostředkovatele či svěřenské správce.
  • Sněmovna také stvrdila novelu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), která upravuje opatření proti suchu. Umožní například vznik komisí pro sucho, které budou v případě sucha rozhodovat o opatřeních obdobně, jako je tomu při povodních. Mohly by například zakázat povolené odběry vody nebo nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění. Na návrh Senátu vložili poslanci do novely například administrativně jednodušší způsob odstraňování vodních děl za účelem obnovy přirozených koridorů drobných vodních toků.
  • Povinnost absolvovat profesní školení se kvůli epidemii nového koronaviru odloží až do poloviny příštího roku. Sněmovna schválila senátní úpravy vládního návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů, podle kterého mělo moratorium trvat jen do konce letošního roku.Výjimka se vztahuje na odborníky a řemeslníky, jimž povinnost absolvovat povinná profesní školení nebo zkoušky přikazuje zákon. Týká se například instalatérů, plynařů nebo profesionálních řidičů. Na seznamu profesí, na něž se bude odklad vztahovat, navíc přibudou strojvedoucí.

Všechny schválené novely dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP