Advokáti si osvojovali postupy krizové komunikace s klientem       

Unie rodinných advokátů pořádá ročně dvě desítky vzdělávacích akcí. Druhá pandemická vlna nás bohužel znemožnila osobní setkávání, proto jsme dne 20. listopadu 2020 uspořádali webinář Základy krizové komunikace s klientem, který vedla terapeutka Mgr. Kamila Bobysudová.

Webinář jsme věnovali rozpoznání krize u klienta, vnějších projevů a pěti fází, které kdysi popsala Elizabeth Kübler-Rossová: popření, zlost, smlouvání, deprese a přijetí. Různí lidé však v jednotlivých fázích setrvávají různě dlouho, což má vliv také na poskytování právních služeb. Může se stát, že v jedné fázi krize se s klientem domluvíme na jasném postupu, jenomže pak se klient posune do další fáze, v níž vidí věci jinak a naši dohodu přestane dodržovat. Ve fázi akutní krize nevnímá racionální argumenty, proto je úkolem advokáta ho nejprve zklidnit, uzemnit a zbavit největších emocí. K tomu je však třeba, aby advokát o existenci jednotlivých fází věděl, aby se základním způsobem orientoval v emocích a osvojil si postupy, jimiž klienta zklidní.

Advokát pochopitelně není odborníkem v oblasti psychologie nebo terapie, proto může poskytnout jen laickou pomoc. Přesto se ukazuje, že za námi advokáti v poslední době chodí nejen kvůli právním službám, ale i pro psychologickou oporu, kterou poskytujeme. Funguje u nás také fenomén zpovědi. Snímáme z klientů tíhu jen tím, že je vyslechneme. Dnes mnoha lidem chybí partner, kamarád, posluchač, potřebují se někomu svěřit, a my jsme profesionální naslouchači, máme empatii, pochopení a známe odpovědi a rady. Máme jejich důvěru, cítí se u nás v bezpečí, vědí, že podobně jako lékaři nebo kněží, je nikdy nezradíme.

Další podrobnosti o činnosti Unie rodinných advokátů, stanovy, přihlášky a kompletní seznam členů najdete na webových stránkách unie (www.uracr.cz).

JUDr. Daniela Kovářová, prezidentka Unie rodinných advokátů

Go to TOP