Soudy se v době pandemie potýkají s průtahy i s problémy s výslechy svědků

Průtahy v řízení či problémy s výslechy svědků ze zahraničí komplikují v současné době, kdy je vyhlášen nouzový stav, práci soudců. V řízeních

Průtahy v řízení či problémy s výslechy svědků ze zahraničí komplikují v současné době, kdy je vyhlášen nouzový stav, práci soudců. V řízeních, která nebyla odročena, tak daleko více využívají videokonferencí než dříve, přičemž spojení navazují nejen s vazebními věznicemi, ale i se zahraničím. Řada soudů svou činnost během druhé vlny pandemie onemocnění Covid-19 utlumila, případně odročují jednání s velkým počtem účastníků.

 

Problémy musí řešit například i Vrchní soud v Olomouci (na snímku). „K určitým průtahům v řízení vlivem nárůstu případů nákazy koronavirem samozřejmě dochází i na Vrchním soudu v Olomouci, ať již v důsledku onemocnění, a tudíž izolace soudců či účastníků řízení, nebo v důsledku karantény těchto osob,“ přiblížil současnou situaci předseda olomouckého Vrchního soudu JUDr. Václav Čapka.

Senáty narážejí i na problémy při nařízených jednáních. „Zhoršující se epidemická situace se nepříznivě projevila i na účasti zahraničních účastníků řízení na nařízených jednáních, zejména z Polské republiky a Slovenské republiky. Opakovaně byla tato jednání odročena,“ uvedl JUDr. Čapka. V řadě případů využívají soudci při jednáních videokonferencí, přesto však především ve skupinových věcech narážejí na kapacitu jednacích místností ve věznicích, které tyto přenosy omezují. Podle předsedy Vrchního soudu v Olomouci však vězeňská služba zatím soudu vychází vstříc při zajišťování eskort. „Doufejme, že tato spolupráce vydrží i nadále a v budoucnu nedojde k žádnému omezení těchto eskort,“ doplnil JUDr. Čapka.

Podle předsedy olomouckého Vrchního soudu je nyní třeba věnovat zvýšenou pozornost sledování vazebních lhůt, které se v tomto období ukazují být příliš krátké. Vyřizování agendy se totiž v řadě případů i na soudech prvního stupně prodlužuje, lhůty však zůstávají stále stejné.

Průtahům v řízení se nevyhnou ani soudy nižších stupňů, řada z nich svou činnost omezila na nezbytně nutnou. Například soudci krajského soudu odvolávají řízení s větším množství účastníků. Více také využívají videokonferencí, a to i se zahraničím. „Už jsme měli videokonference se Slovenskem i Itálií. Televize máme na soudech relativně dlouho, určitě se nevyužívaly v té míře, jak by mohly. Tato situace nás k tomu donutila. Týká se to i videokonferencí s věznicemi. Ušetříme eskorty, přítomnost obžalovaných u jednání, a není to na úkor rozhodování,“ řekl soudce Mgr. Martin Lýsek.

Na Krajském soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, se podle jejího předsedy JUDr. Michala Jelínka odročila většina soudních jednání, která nejsou přímo vázána nějakou lhůtou. Činnost omezil i olomoucký Okresní soud, i tam se odročení týká hlavně jednání s vyšším počtem účastníků. „Není pochyb o tom, že průtahy v řízení vzniknou. Nicméně i Ministerstvo spravedlnosti garantovalo, že průtahy, které vzniknou v této době, nebudou považovány jako neodůvodněné. Mimořádná doba si vyžaduje mimořádná opatření,“ řekl předseda Okresního soudu v Olomouci Mgr. Bronislav Beran.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Fext/CC BY-SA 3.0/https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19107240

Go to TOP