Od 16. listopadu se koronavirová opatření odvíjejí od rizikového skóre PES

Od dneška, 16. listopadu 2020, budou opatření v souvislosti s pandemií koronaviru zaváděna podle matrice opatření rizikového skóre PES (protiepidemický systém). Tento systém bude zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví a číslo na škále nula až sto se bude vypočítávat denně. Existuje pět pásem rizika 0 až 19 (zelené), 20 až 39 (žluté), 40-59 (oranžové), 60-75 (červené) a 75 až 100 (fialové). Co jednotlivá pásma znamenají pro každodenní život v ČR?

Školy

Po obnovení prezenční výuky v prvních a druhých třídách a ve speciálních školách by se ostatní žáci a studenti mohli vrátit do lavic postupně ve třech etapách rozvolňování opatření. Při zlepšení epidemie na čtvrtou úroveň z pěti by se do škol mohl vrátit zbytek prvního stupně a na druhém stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnáziích se třídy budou po týdnech střídat ve výuce ve škole a na dálku z domova. Při stejném stupni se také vrátí k prezenční výuce závěrečné ročníky základních, středních a vyšších odborných škol s spolu s jejich návratem se ve středních a vyšších odborných školách obnoví praktická výuka pro skupiny do 20 lidí. Při třetí úrovni by se umožnilo střídání tříd i ve středních školách a do vysokých by se vrátily první ročníky. Výuka v základních a středních školách se zcela obnoví ve dvou nejnižších stupních rizika covidu.

Roušky

Roušky uvnitř i venku budou povinné od druhého stupně v systému uvolňování či zpřísňování proticovidových opatření. V prvním, nejnižším stupni budou uvnitř a ve veřejné dopravě.

Vycházení

S nočním zákazem vycházení se počítá u dvou nejzávažnějších z pěti stupňů epidemického rizika.

Obchody

Bude platit omezení počtu lidí na 15 metrů čtverečních. Ve třetím a čtvrtém stupni rizika budou moci být otevřeny jen vybrané obchody a výdejny zboží. V provozu budou moci být v době mimo zákaz vycházení, v neděli a státní svátky nebudou moci fungovat.

Restaurace

Ve čtvrtém a pátém stupni bude prodej možný jen přes výdejní okna. V prvních třech stupních budou dál fungovat v omezeném režimu.

Hotely

Hotely budou moci do třetího stupně rizika fungovat bez omezení.

Služby

Služby s provozovnou budou muset být uzavřené jen ve čtvrtém a pátém stupni rizika.

Úřady

Úřady omezí úřední hodiny ve třech nejzávažnějších stupních epidemického rizika.

Kultura

Na kulturní produkce budou moci diváci chodit jen v případě, že na pětistupňové stupnici opatření proti šíření koronaviru bude platit první nebo druhý stupeň. I tak ale budou platit přísná omezení co do počtu přítomných diváků.

Sporty

Ve dvou nejrizikovějších epidemických pásmech se počítá s úplným uzavřením vnitřních sportovišť pro rekreační sporty, venkovní budou omezeny podle počtu osob. Profesionální soutěže budou povoleny i ve fialovém pásmu, a to bez diváků a ve specifickém režimu. Amatérské soutěže budou zakázány. Wellness centra a bazény budou muset být při dvou nejrizikovějších epidemických stupních uzavřeny s výjimkou poskytovatelů zdravotních služeb.

Turistika

Bez nutnosti testu na nový koronavirus jsou nadále možné cesty do zahraničí maximálně na 12 hodin, cestující se musejí řídit vnitrostátními protikoronavirovými opatřeními.

Zdroj: MZ; ČTK
Foto: Ministerstvo zdravotnictví

 

Go to TOP