Lednový galavečer PR se ruší, pandemie vygenerovala Právníka roku 2020/21

Do poslední chvíle jsme doufali, do poslední chvíle připravovali zasedání poroty, evidovali práce odevzdané v kategorii Talent roku, sbírali nominace, chystali jednodušší rezervační systém na vstupenky, plánovali novinky na galavečer. Prostě přípravy stejné jako posledních 15 let. Leč člověk míní, Covid mění…

Dne 10. listopadu představenstvo ČAK po dohodě s druhým organizátorem Právníka roku – mediální a vzdělávací skupinou EPRAVO.CZ přípravy na lednový 16. galavečer zastavilo a letošní ročník uložilo tak říkajíc „k ledu“. Smutně, ale logicky, s péčí řádného hospodáře a pořadatele říkáme, že zodpovědně nemůžeme jinak…

Současná neuspokojivá pandemická situace se svými omezeními, která pravděpodobně potrvají v nějaké podobě minimálně do Vánoc, podle názoru organizátorů znemožňují konání tradičního galavečera v plánovaném termínu a rozsahu.

Bohužel, nemáme ani žádnou jistotu, že koncem ledna, tedy za necelé tři měsíce, i pokud budou omezující opatření rozvolněna, nebude ve společnosti i nadále panovat obava z účasti na hromadných akcích a zároveň bude možná nadále hrozit riziko, že kolísavá vládní opatření nám galavečer znemožní konat ze dne na den.

Za této situace je potřeba zohlednit i ten aspekt, že pokračování přípravných prací na galavečeru znamená pro oba pořadatelské subjekty nemalé náklady, přičemž hrozí reálné riziko jejich zmaření. Že by byly zmařeny i vklady dalších partnerů Právníka roku je rovněž nasnadě.

Proto přišlo rozhodnutí představenstva ČAK o „zazimování“ letošního ročníku a vzniku historicky prvního dvojročníku Právníka roku 2020/21.


Co přesně to bude znamenat pro již nominované a pro autory prací v kategorii Talent roku? Co pro partnery a organizátory soutěže, nebo pro ty, kteří se galavečerů zúčastňují?

  • Tak tedy, 16. ročník PR bude trvat (doufáme, že výjimečně) dva roky – roky 2020 + 2021. Kategorie vyhlášené letos zůstávají v platností i pro rok 2021, organizátoři jejich počet mohou v příštím roce i rozšířit.
     
  • Nominace na odborná ocenění učiněné do konce října letošního roku zůstávají rovněž v platnosti a do 31. 10. 2021 budou přijímány další.

 

  • Autorské práce v kategorii Talent roku odevzdané do konce října 2020 zůstávají „ve hře“, a to bez ohledu na to, že by jejich autoři po lednu 2021 přesáhli povolený věkový limit 33 let.

 

  • Finanční příspěvky partnerů Právníka roku 2020 budou použity za souhlasu jejich poskytovatelů na organizaci galavečera dvojročníku Právníka roku 2020/2021 koncem ledna 2022 v Praze, kde se, jak doufáme, opět v hojném počtu sejdeme.

Věříme, že časový prostor, který takto nechtěně vznikl, nám umožní připravit řadu novinek a překvapení pro tento celojustiční společenský večer.


PhDr. IVA CHALOUPKOVÁ, organizační výbor Právníka roku

Go to TOP