Ombudsman se zabývá stavbou Central Business District Praha

V reakci na informace z médií naznačující možné pochybení úřadů u stavby Central Business District Praha, jinak nazývané také „Nová Masaryčka“, se veřejný ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček z vlastní iniciativy rozhodl zahájit šetření a prověřit postup úřadů ve věci této stavby.

Před časem se v médiích objevila zpráva, že projekt přestavby okolí Masarykova nádraží v Praze – významné stavby nazývané Central Business District Praha, resp. „Nová Masaryčka“ – je již definitivně hotov. Pro první etapu zahrnující stavbu kancelářské budovy s obchody dokonce již stavební úřad (Úřad městské části Praha 1) vydal územní rozhodnutí o umístění stavby.

Záměr stavby zmíněné kancelářské budovy (ale i projekt jako takový) je už od samého počátku předmětem kritiky odborné i laické veřejnosti. Mezi věcné námitky patří např. absence bytů či prostor pro veřejné funkce, monofunkčnost budovy, její nepřiměřená výška a celkový objem, jakož i zvýšené nároky na veřejnou dopravní infrastrukturu.

„Nepřísluší mi odborně posuzovat stavebně technické námitky týkající se velikosti či podoby stavby, dopadů na dopravní infrastrukturu apod., za zásadní však považuji námitku, že veřejnost, která se účastnila řízení o posouzení vlivu dané stavby na životní prostředí (tzv. proces EIA), nebyla připuštěna do územního řízení o umístění stavby,“ říká veřejný ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček. Reaguje tak na informace z médií, které naznačují, že stavební úřad zřejmě neinformoval o zahájení územního řízení ani o vydání územního rozhodnutí na své úřední desce. „Jde zjevně o rozsáhlý projekt, který byl pro účely povolovacího procesu rozdělen na dílčí části. Obávám se, že by případnou ‚salámovou metodou‘ mohlo docházet k porušování práv účastníků řízení,“ dodává JUDr. Křeček.

Veřejný ochránce práv se proto rozhodl zahájit z vlastní iniciativy šetření, jehož cílem je prošetření postupu úřadů v dané věci.

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: www.masaryckaspojuje.cz

Go to TOP