Hospodářská komora: 91 % podnikatelů nejde do sporu kvůli vládním opatřením

Naprostá většina podnikatelů, celkem 91 procent, se nehodlá pustit do sporu se státem kvůli škodám, které jim způsobila vládou na jaře preventivně přijatá mimořádná opatření. Kvůli pandemii onemocnění Covid-19 jim tehdy vláda nařídila uzavřít provozovny, což pro většinu z nich znamenalo přestat či výrazně omezit podnikání, protože neměli práci pro své zaměstnance. Vyplývá to ze šetření Hospodářské komory ČR, provedené mezi 800 podnikateli.

 

Hlavním důvodem postoje podnikatelů je obava z případného neúspěchu. Ta odrazuje od sporů o náhradu škod především malé podniky. Tři z deseti podnikatelů uvádějí, že vládní kompenzace, státní záruky a jejich vlastní finanční rezervy jim pomohly jarní lockdown překlenout, a proto nebudou o náhradu škod usilovat.

Ministerstva se podle Hospodářské komory už při přípravě programů pomoci snažila dávat do jejich podmínek ustanovení, kterými by se podnikatelé zavázali, že obecně nebudou stát žalovat o náhradu škody. Po intervencích Komory od toho ustoupila a v podmínkách podpor se objevily měkčí verze, podle nichž si podnikatelé nebudou nárokovat úhradu škody v oblasti, v níž přijmou kompenzace.

Ze šetření přitom vyplynulo, že jen necelá desetina podnikatelů je přesvědčena, že nárok na náhradu škod nemá. Podle právních analýz Hospodářské komory je stát za vzniklé škody zodpovědný. Otázkou může být výše a rozsah náhrady škody.

Šetření se uskutečnilo ještě před přijetím dalších restrikcí na podzim. Proto je podle Hospodářské komory pravděpodobné, že počet podniků, které budou žalobu zvažovat, bude vyšší. V srpnu zvažovalo podání žaloby šest procent firem, zejména z osobních služeb.

Hospodářská komora připomněla, že vládní finanční opatření z jara letošního roku byla sociálně motivovaná, cílem bylo udržení zaměstnanců v podnicích, aby neodcházeli na Úřad práce (program Antivirus), a zajištění či náhrada základních příjmů pro OSVČ, jejichž podnikání bylo omezeno (kompenzační bonus, ošetřovné). Pomoc na podporu vlastního podnikání byla spíš nepřímá – tady šlo o prominutí, odpuštění a odložení platebních povinností vůči státu, odložení splácení soukromých dluhů, úvěry jištěné státem a omezení možnosti dát či dostat výpověď z nájmu.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP