Jorge Martí se stal novým prezidentem Mezinárodní unie advokátů

Jorge Martí, partner španělské advokátní kanceláře Uríi Menéndez ve Valencii převzal po svém prvním virtuálním kongresu 30. října 2020 funkci prezidenta Mezinárodní unie advokátů (UIA).

Jorge Martí (na snímku) se této funkce ujímá po svém jmenování na valném shromáždění organizace, které se konalo v Lucemburku loni. Organizace UIA, založená v roce 1927 v souvislosti s vytvořením Společnosti národů, zastupuje téměř milion advokátů prostřednictvím svých individuálních a kolektivních členů (advokátní komory, federace a sdružení) ve více než 110 zemích. Jejím cílem je prosazovat základní principy advokátní profese a rozvoj právní vědy ve všech oblastech práva na mezinárodní úrovni.

Jorge Martí, který dva roky vedl advokátní kancelář Uríi Menéndez ve Valencii, je členem UIA více než dvacet let. V rámci sdružení působil velmi aktivně a v posledních letech předsedal Komisi pro korporátní právo UIA a až do roku 2015 španělskému národnímu výboru, kdy se pod jeho vedením konal ve Valencii výroční kongres. Po úspěchu této akce se Jorge Martí rozhodl nastoupit do funkce prezidenta UIA, aby podpořil růst sdružení, zvýšil jeho prestiž a mezinárodní pověst a zajistil jeho vnitřní a vnější zdroje.

Mezi návrhy, které prosazuje Jorge Martí, patří implementace bezplatných mezinárodních konzultačních programů mezi členy UIA, vytvoření Ceny UIA za uznání práce mladých právníků a studentů práva a pokračování mentorského programu UIA.  Kromě těchto aspektů si Jorge Martí přeje zaměřit také své funkční období prezidenta na potvrzení role UIA na anglosaském trhu a zvýšení jejího vlivu na rozvíjející se trhy v Asii, jako jsou Indie a Čína. Rovněž si přeje využít výhod nových technologií a sociálních sítí k posílení závazku UIA k ochraně lidských práv a rozmanitosti a k ​​podpoře role žen a mladých lidí v „inkluzivní a globální organizaci, která bojuje proti bezpráví a umožňuje nám žít ve spravedlivější společnosti.

Zdroj: UIA


Mezinárodní unie advokátů (UIA) je globální a multikulturní organizací pro právnické profese, která byla založená v roce 1927 a své sídlo má v Paříži. Sdružuje kolem dvou milionů členů ve 110 zemích světa prostřednictvím jak kolektivních členů (advokátních komor (včetně ČAK), federací a asociací), tak individuálních členů (advokátů). UIA je otevřená všem advokátům, nicméně členy jsou i jiní právníci – soudci, studenti práv, pedagogové  apod.
Členové UIA se široce věnují právním otázkám, a proto může UIA  prostřednictvím  svých pracovních komisí a skupin iniciovat diskuze na nejvyšších úrovních,  stejně jako přijímat rezoluce k aktuálním problémům, kterým čelí advokáti na celém světě. UIA organizuje v průběhu celého roku na různých místech světa semináře, výukové programy a další akce, které slouží k celoživotnímu vzdělávání.
UIA poskytuje profesionální rozvoj a mezinárodní výměnu informací, podporuje právní stát, hájí nezávislost a svobodu právníků po celém světě a posiluje přátelství, kolegialitu a vytváření sítí mezi členy.

 

Go to TOP