MSp vydalo doporučení soudům ohledně konání nařízených jednání

V pondělí 19. října rozeslalo Ministerstvo spravedlnosti předsedům soudů doporučení, aby kvůli nepříznivé epidemické situaci zvážili nutnost konání nařízených jednání i nařizování jednání nových. Prodlení, která v této souvislosti vzniknou, nebude Ministerstvo spravedlnosti pokládat za průtahy v řízení. Doporučení bude platit od středy 21. října 2020.

 

Přestože opatření přijatá v souvislosti s Usnesením Vlády ČR č. 957 ze dne 30. září 2020 o vyhlášení nouzového stavu soudům neukládají, aby omezily soudní jednání, Ministerstvo spravedlnosti doporučilo předsedům soudů, aby vyzvali předsedy jednotlivých soudních senátů k úvaze, zda jednání konat již nařízená jednání a nařizovat nová jednání.

 

Při tomto posouzení by měly být zváženy zejména

  • běh prekluzivních a promlčecích lhůt a jiné důvody vyžadující bezodkladné rozhodnutí soudu;
  • nezbytnost osobní přítomnosti účastníků a dalších osob na jednání;
  • organizační, materiální a personální podmínky jednotlivých soudů.

Prodlení v soudních řízeních vzniklá v důsledku aplikace tohoto doporučení nebudou Ministerstvem spravedlnosti v rámci výkonu jeho dohledových pravomocí považována za průtahy v řízení.

Přesné znění doporučení je ke stažení ZDE.

 

Zdroj: justice.cz
Foto: Packa, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2506237

Go to TOP