Exkluzivně přinášíme přehled vládou schválených kompenzačních programů

Exkluzivně! Pro vás a vaše klienty jsme připravili souhrn všech kompenzačních programů, které schválila vláda na svém mimořádném zasedání, které z důvodu pandemie onemocnění Covid-19 proběhlo ve středu 14. října formou videokonference. Vedle příspěvku pro podnikatele na komerční nájem z programu Covid – Nájemné to byly například dotace pro umělce a podnikatele v kultuře z programu Covid – Kultura či půl miliardy na podporu sportovců a podnikatelů ve sportu v rámci programu Covid – Sport. Vše pro vás sledujeme a průběžně aktualizujeme!

 

Všichni podnikatelé provozující maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytující služby zákazníkům v provozovně, kteří jsou v nájmu a jimž bylo na základě přijatých krizových opatření souvisejících s pandemií onemocnění Covid-19 zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům a prodej zboží v těchto provozovnách, budou moci požádat o příspěvek na komerční nájem za třetí čtvrtletí tohoto roku. Stát jim přispěje 50 procent z celkového nájemného za toto období. Na rozdíl od první výzvy programu Covid – Nájemné nebude přiznání dotace podmíněno slevou pronajímatele. Na program je vyčleněna částka 1,2 miliardy korun. O příspěvek budou moci požádat stravovací zařízení, hudební a taneční kluby a podobné podniky, kina, kongresy, veletrhy, výstavy, herny a kasina, ale také komerčně provozovaná sportoviště jako kurty, kluziště, kurty či tělocvičny, dále bazény, umělá koupaliště, sauny a wellness. Nárok na podporu budou mít také zoologické zahrady, komerčně provozovaná muzea, galerie, památkové objekty či planetária. Pomoc se vztahuje také na zařízení zaměřené na zájmovou, výchovnou a vzdělávací činnost pro děti a mládež od šesti do 18 let. S vyhlášením výzvy se počítá ještě v říjnu. Na podání žádosti budou mít zájemci 30 dní. Na program se vztahuje tzv. dočasný rámec, tedy maximální suma, kterou může jeden žadatel získat z programů veřejné programy. Suma činí 800 000 eur (asi 21 milionů korun.

Umělci a podnikatelé v kultuře budou moci žádat o dotaci v pokračování programu Covid – Kultura, na který vláda vyčlenila 750 milionů korun. Podporu budou moci dostat ti, kdo měli kvůli opatřením zavedeným v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 zbytečně vynaložené náklady či nemohli kvůli opatřením pokračovat ve své umělecké nebo kulturní činnosti. Pro jednotlivce je určena jednorázová dotace ve výši 60 000 korun do konce roku, podnikatelé budou moci v rámci uznatelných nákladů žádat až o deset milionů korun. Podpora z programu Covid Kultura bude poskytnuta ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020, které byly kvůli opatření vlády výrazně omezeny, přesunuty nebo zrušeny. Příjemci může pokrýt až 50 procent uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 procent uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury. Určena je výkonným umělcům, odborným technickým profesím a subjektům podnikajícím v kultuře na marně vynaložené výdaje.

O dotace v pokračování programu Covid – Sport, který připravilo Ministerstvo průmyslu ve spolupráci s Národní sportovní agenturou, budou moci žádat jak sportovní kluby z hlavních profesionálních soutěží v ČR, tak pořadatelé sportovních akcí, které se kvůli pandemii nemohly konat nebo musely být odloženy. Kompenzovány jim budou náklady vynaložené na zrušení sportovní události. V programu je připraveno 500 milionů korun. O nejvyšší částku, 12,5 milionu korun, si budou moci požádat kluby z nejvyšší fotbalové a hokejové ligy. Pořadatelům sportovních akcí bude proplaceno maximálně padesát procent uznatelných nákladů do výše nanejvýš 10 milionů korun. Na kompenzace budou mít nárok také komerční pořadatelé sportovních akcí určených pro sportovce z více než dvou klubů nebo širokou veřejnost. S kompenzacemi pro akce, které musely být zrušeny na podzim, však návrh programu nepočítá.

Další skupinou, která dosáhne na kompenzace schválené vládou, jsou zájezdoví autobusoví dopravci. Podnikatele v nepravidelné autobusové dopravě podpoří zcela nový dotační program Covid – Bus. Dopravci, kteří zajišťují například zájezdy či dopravu dětí na tábory a školy v přírodě, přišli v první polovině roku vinou pandemie a vládou nařízeného zákazu akcí a dalších omezení o značnou část svých zakázek. Ministerstvo dopravy pro ně teď připravilo dotační program, který jim má kompenzovat propad tržeb. Na program bude vyčleněna jedna miliarda korun. Stát bude peníze rozdělovat podle emisních tříd autobusů a jejich kapacity. Kompenzace budou vypláceny za sedačku a den. Nejvíce, až 135 korun za den, dostanou dopravci s nejekologičtější emisní třídou EURO VI. Naopak úplně mimo podporu se ocitnou firmy s vozidly vyrobenými před rokem 2000. Peníze by měly dopravcům pomoci především s leasingovými splátkami. Firmy budou moci peníze použít i na ukončení činnosti. Podle Ministerstva dopravy má podpora umožnit provozovatelům adaptaci na situaci na trhu do druhého čtvrtletí příštího roku.

Pokračovat bude i úspěšný program Antivirus A, nově Antivirus Plus, Ministerstva práce a sociálních věcí. Stát jím hradí zaměstnavatelům mzdové náklady na zaměstnance, kteří se ocitli v karanténě či izolaci či na překážce v práci, pokud zaměstnavatel musel v důsledku vládních nařízení zavřít či významně omezit svůj provoz. Zaměstnavatelé, na které dopadla nařízení vlády v souvislosti s nově vyhlášeným nouzovým stavem, dostanou na tyto zaměstnance od státu sto procent mzdových nákladů, a to zpětně od 1. října s tím, že se maximální měsíční částka na osobu zvýší ze 39 000 na 50 000 korun. Program Antivirus Plus bude platit až do konce roku 2020.

Vláda také schválila záměr vicepremiérky a ministryně financí JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D., vydat rozhodnutí, kterým promine úrok z prodlení u daně z přidané hodnoty splatné v období říjen až prosinec 2020, bude-li daň uhrazena do konce roku 2020, a zálohy splatné v prosinci 2020 na dani z příjmů fyzických osob, dani z příjmů právnických osob a dani silniční. Ministerstvo také dopracuje a vládě předloží rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty. Více o liberačním balíčku zjistíte ZDE.

Souhrn opatření pro právnické osoby

Souhrn opatření pro OSVČ

Podrobné informace o jednotlivých programech jsou zveřejněny také ZDE.

 

Další informace najdete také na ZDEZDE.

 

Na mimořádném zasedání vlády, které se konalo v pátek 16. října, byly schváleny další kompenzace určené pro fyzické i právnické osoby, postižené opatřeními přijatými v souvislosti s druhou vlnou pandemie onemocnění Covid-19.

 

V první řadě vláda odsouhlasila další odklad elektronické evidence tržeb (EET), a to až do konce roku 2022. Aktuálně je EET kvůli dopadům pandemie přerušena pro všechna odvětví do konce tohoto roku, díky rozhodnutí vlády bude poslední fáze EET odstartovaná až 1. ledna roku 2023.

Původně měla být poslední etapa EET spuštěna 1. května tohoto roku. Týkala se i oborů, které dosud tržby neevidovaly – například řemeslníků, advokátů, účetních, lékařů nebo taxikářů. Kvůli první vlně pandemie onemocnění Covid-19 bylo na jaře její spuštění přesunuto na začátek roku 2021, dnešním  výnosem vlády bylo odloženo o další dva roky.

V současné době nemusí žádný podnikatel evidovat své tržby, úřady tuto povinnost ani nekontrolují.

Kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně, který dnes kabinet schválil, je určen pro podnikatele, kteří museli kvůli nejnovějším opatřením vlády souvisejícím s nouzovým stavem uzavřít provozy, nebo jim bylo zamezeno podnikání.  Žádost o kompenzaci mohou podat v případě, že příjmy z jejich podnikání jsou vyšší než polovina jejich příjmů.

Žádosti bude možné podávat na dobu nouzového stavu, který byl vyhlášen od 5. října na 30 dnů. Jako u předchozích příspěvků bude možno žádosti podávat na Finanční úřad e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), prostřednictvím poštovních služeb nebo osobně.

Podle odhadu Ministerstva financí by opatření mělo celkově vyjít na 3,9 miliardy korun, z toho by šly 2,6 mil. Kč ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí pak jedna miliarda korun a z rozpočtů krajů 300 milionů korun.

Další kompenzace, a to až tři miliardy korun, schválil kabinet pro zemědělce a potravináře. Vláda dnes projednala zásady dotačního programu Agricovid, který předložil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc.,  po dopracování pravidel projedná kompletní program na některém z dalších jednání.

Na peníze z Agricovidu budou mít nárok producenti potravin, kteří dodávají zboží do provozoven veřejného stravování, které jsou nyní zavřené. Jde například o školní jídelny nebo o restaurace.

„V praxi bude žádost velmi jednoduchá, postačí prokázat pokles tržeb, doložit počet zaměstnanců a potvrzení, že jde o výrobce potravin podle definice zákona o potravinách. Takto nám pravidla schválila Evropská komise. Každý, kdo podmínky splní, by měl mít nárok na 200 000 korun, dalších 20 000 korun potom za každého zaměstnance,“ upřesnil podmínky čerpání dotací z programu Agricovid ministr Toman.

Minimálně do poloviny příštího roku bude na základě rozhodnutí vlády prodloužen záruční program COVID III. Nově z něj bude možné čerpat prostředky nejen na provozní náklady, ale také na investice. Návrh novely zákona č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2, který přijal v pátek 16. října kabinet, bude muset schválit ještě Parlament.

Podmínky pro poskytnutí úvěrů se státní zárukou zůstanou stejné. Program umožní získat podporu firmám, které by na půjčku za běžných okolností nedosáhly.

Program COVID III funguje ve spolupráci s komerčními bankami od června letošního roku, do projektu se zapojilo celkem 20 finančních institucí. Za půjčky v něm ručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Živnostníci a podniky do 250 zaměstnanců mají nárok na záruku až 90 procent, firmy s více pracovníky, ale maximálně s 500, mohou získat záruku do 80 procent. Délka ručení jsou tři roky. Maximální výše úvěru je 50 milionů korun.

COVID III měl původně fungovat do konce roku 2020. Rozdělen měl být do několika výzev. Vláda do programu vyčlenila 150 miliard korun, díky zapojení komerčních bank by tak podnikatelé zasažení v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 mohli získat až 500 miliard korun.

Na COVID III se vztahuje tzv. dočasný rámec stanovený Evropskou komisí. Komise ho tento týden prodloužila do konce června 2021. Česká republika by chtěla vyjednat s Evropskou komisí jeho prodloužení až do konce příštího roku.

Poslední skupinou, o níž vláda jednala, jsou živnostníci (OSVČ), kteří vykonávají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní. Ti mají podle dnešního rozhodnutí kabinetu nárok na ošetřovné i při druhé vlně pandemie onemocnění Covid-19.  Dávka bude ve výši 400 korun na den, a to po celou dobu uzavření škol. Podporu lidé získají na dítě do 10 let nebo na postiženého člověka, o kterého se starají. Nárok na podporu nemají ti, kdo pobírají invalidní nebo starobní důchod, mají jiné zaměstnání, čerpají rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství.

Žádosti bude stejně jako na jaře přijímat Ministerstvo průmyslu a obchodu. Pro co nejrychlejší získání peněz resort doporučuje zaslání žádosti elektronickou cestou.

 

Na zasedání vlády konaném v pondělí 19. října vláda schválila podporu cestovního ruchu.

Vláda uvolnila na pomoc cestovním kancelářím, agenturám a průvodcům celkem půl miliardy korun. Peníze budou vyčleněny z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Program Covid Cestovní ruch byl měl být vyhlášen do konce října 2020 a čerpat z něj bude možné až do června roku 2021.

Podle materiálu by cestovní kanceláře (CK) měly mít možnost získat podporu ve výši  2,75 procenta z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a služeb na rok 2020.

Cestovní agentury by mohly dostat 500 korun za každý zájezd zrušený kvůli pandemii onemocnění Covdi-19, zakoupený v termínu od 1. prosince 2019 do 1. října 2020. Nárok budou mít také na náhradu za zrušené pobyty v lázních (za dobu, kdy musela být zařízení uzavřena). Pro agentury zaměřené na příjezdový cestovní ruch kabinet je určena dotace 50 000 korun za podmínek, že jim příjmy z činnosti klesly proti loňsku o polovinu.

Průvodci by mohli dostat 50 000 korun, jestliže zdarma poskytnou své služby v rozsahu alespoň deset hodin školským zařízením, jejichž zřizovatelem je stát, obec nebo kraj. O tuto částku mohou požádat i v případě, že podstoupí rekvalifikaci akreditovanou Ministerstvem školství (například pedagogické minimum), aby získali další uplatnění na trhu práce. Pokud průvodce uvedené podmínky nesplní ( jednu z nich) , bude moci požádat maximálně o 40 000 korun.

Pomoc z programu Covid Cestovní ruch by měla být poskytována na základě pravidel podpory de minimis, která má limit 200 000 eur (asi 5,3 milionu Kč).

Zdroj: ČTK, Vláda ČR, MPO 
Foto: Pixabay

 

 

 

 

 

Go to TOP