Generální plná moc udělená advokátovi ve správním řízení podle nového pravidla

Ombudsman JUDr. Stanislav Křeček dosáhl dohody s Ministerstvem vnitra ohledně sjednocení postupu správních orgánů při akceptování generální plné moci udělené advokátovi. Klienti, kteří se nechávají zastoupit advokátem a dají mu plnou moc pro všechna správní řízení, se už nebudou muset bát, že kvůli neuznání zmocnění přijdou o svá práva nebo že na ně budou mít úřady požadavky nad rámec zákona.

 

Veřejný ochránce práv JUDr. Křeček se opakovaně setkával s případy, kdy klient generální plnou mocí zmocnil advokáta, aby za něj prováděl všechny právní úkony, ale správní úřady se k této plné moci stavěly různě. Některé ji akceptovaly, jiné ji odmítaly a nad rámec zákona požadovaly, aby byl klientův podpis úředně ověřen.

Pro zastoupené klienty to někdy mělo vážné procesní následky – jejich odvolání podaná advokátem byla například zamítnuta jako nepřípustná, a přišli tak o možnost se proti rozhodnutí úřadu bránit. V jiných případech zase úřad veškeré písemnosti zasílal klientovi, nikoli advokátovi, který vše za klienta vyřizoval.

Z dotazníkového šetření realizovaného Kanceláří veřejného ochránce práv vyplynulo, že i když většina odborů krajských úřadů a magistrátů generální plné moci akceptuje (pouze 6 % ne), správní praxe není napříč republikou jednotná a úřady jsou vedeny různými právními důvody.

Tento stav považoval ombudsman JUDr. Stanislav Křeček za nepřijatelný, a obrátil se proto na Ministerstvo vnitra jako gestora správního řádu. Upozornil na fakt, že chybí jasné pravidlo, které by úřadům určilo akceptovat ve správních řízeních generální plnou moc udělenou advokátovi a nevyžadovat po klientovi úředně ověřený podpis. Tak by došlo ke sjednocení praxe a mělo by to pozitivní dopad na účastníky správních řízení, kteří by už nemuseli činit úkony nad rámec zákona.

V reakci na to Ministerstvo vnitra přijalo sjednocující metodické stanovisko, které problém vyřeší. „Cením si přístupu ministerstva a rychlého vydání metodického stanoviska pro úřady, které přispěje k naplnění principů dobré správy. Především ale pomůže občanům, kteří mohli na nejednotnou praxi úřadů doplácet,“ kvituje ombudsman Stanislav Křeček přístup Ministerstva vnitra k jeho doporučení.

 

Bližší informace a zveřejněné metodické stanovisko Ministerstva vnitra lze nalézt na webových stránkách ministerstva na adrese:

http://www.mvcr.cz/soubor/stanovisko-ve-veci-akceptace-generalni-plne-moci-advokata-ve-spravnim-rizeni.aspx (viz sekce Legislativa / Správní řád / Metodické pomůcky ke správnímu řádu).

 

Zdroj: Kanceláře veřejného ochránce práv
Foto: Pixabay

 

 

Go to TOP