Soudcovská unie bude volit nové vedení. Korespondenčně

Na třetí listopadový den připadají volby nového prezidenta a dalších členů vedení Soudcovské unie. Kvůli opatřením souvisejícím s pandemií onemocnění Covid-19 se hlasování uskuteční korespondenčně. Zájemci o pozici prezidenta unie jsou celkem tři: bývalý předseda Městského soudu v Praze JUDr. Libor Vávra, místopředseda téhož soudu JUDr. Tomáš Novosad a Mgr. Šárka Hájková z Krajského soudu v Praze.

 

Více než 120 delegátů bude volit kromě prezidenta i 29 členů republikové rady a tři členy kontrolní komise. Nové vedení mělo tradičně vzejít z volby na shromáždění Unie, které se původně mělo konat o víkendu 17.–18. října 2020. Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci však musela akci zrušit. Proto budou delegáti hlasovat na dálku písemně.

„Volební komise sečte hlasy 3. listopadu. Stejného dne sdělí delegátům výsledky volby, které budou potvrzeny v závislosti na tom, zda budou podány námitky, nejpozději do 6. listopadu,“ uvedla stávající předsedkyně Soudcovské unie Mgr. Daniela Zemanová. Na podání případných námitek budou mít delegáti 24 hodin.

Vedení Unie původně zvažovalo, zda nevyužít hlasovací programy. „Nemáme je ale vyzkoušené a není vhodné je zkoušet na té nejdůležitější volbě,“ řekla k tomu Mgr. Zemanová. A dodala: „Mailem by tajné hlasování nebylo možné.“ Delegáti tak budou hlasy odesílat v obálce, do níž vloží zalepenou obálku s volebním lístkem. Tím bude zajištěna tajnost hlasování.

Doktor Jiří Vávra už Unii v minulosti vedl, JUDr. Novosad a Mgr. Hájková byli jejími viceprezidenty. Lhůta pro podání případně další kandidatury končí v pátek 16. října 2020.

Soudcovská unie je profesní a dobrovolné sdružení, které zastupuje přes polovinu českých soudců. Uvádí, že podle podílu členů na celkovém počtu soudců patří k nejsilnějším profesním sdružením v Evropě.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP