ERA připravila konferenci o předcházení sexuálního zneužívání dětí

Sexuální zneužívání dětí, výroba, držení a distribuce fotografií nebo videí, které zobrazují dětskou nahotu, děti zapojené do sexuální aktivity, ať už s vrstevníky nebo dospělými. To jsou témata, kterými se bude zabývat online konference ERA o předcházení sexuálního zneužívání dětí. Bude se na ní debatovat o zákonných opatřeních přijatých k prevenci a potírání tohoto jevu i o tom, jak podpořit účinné vyšetřování a stíhání těchto trestných činů.

Dalšími projednávanými klíčovými tématy podle programu budou evropské a mezinárodní právní nástroje pro boj proti pohlavnímu zneužívání dětí, opatření proti příležitostem zneužívání reklamy a pohlavnímu vykořisťování dětí v cestovním ruchu, dále to budou programy nebo opatření preventivní intervence a v neposlední řadě také intervenční programy nebo opatření na dobrovolném základě v průběhu trestního řízení nebo po něm.

Online konference se uskuteční na vlastní online školicí platformě ERA a všichni přihlášení mohou komunikovat okamžitě a přímo jak se špičkovými řečníky, tak i dalšími účastníky. Organizátoři navíc využili maximum dostupných technických nástrojů, aby poskytli všem účastníkům intenzivní a interaktivní tréninkový zážitek a díky nejvyššímu nastavení zabezpečení i plnou ochranu v online prostředí.


Online konference se uskuteční 3. listopadu 2020 od 08:30 do 13:15 SEČ a 4. listopadu 2020 od 08:45 do 12:45 SEČ v angličtině.
Registrační poplatek je 35 EUR.


Zdroj: ERA
Ilustrační foto: Pixabay

Go to TOP