Do svých funkcí nastoupili noví členové Soudního dvora EU

Na slavnostním zasedání Soudního dvora Evropské unie konaném v úterý 6. října 2020 u příležitosti ukončení funkce soudce SD EU a odchodu prof. JUDr. Jiřího Malenovského, CSc., složili přísahy a nastoupili do svých funkcí dva noví členové Soudního dvora EU – Lotyška Ineta Ziemele a Čech JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M.

 

Rozhodnutím zástupců vlád členských států Evropské unie ze dne 2. září 2020 byla paní Ineta Ziemele jmenována soudkyní Soudního dvora na období od 7. září 2020 do 6. října 2024 jako nástupkyně Egilse Levitse. JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M., pak byl jmenován soudcem Soudního dvora na období od 6. října 2020 do 6. října 2024 jako nástupce odcházejícího profesora Jiřího Malenovského.

 

Životopisy nových členů SD EU

 

Jan M. Passer

Jan Passer

Doktor Jan M. Passer vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. V letech 2001 až 2005 byl soudcem Obvodního soudu pro Prahu 2, v září 2005 se stal soudcem Nejvyššího správního soudu. Na NSS působil až do roku 2016. Od září téhož roku vykonával funkci soudce Tribunálu Soudního dvora EU.

Vedle toho JUDr. Passer působil jako externí přednášející Fakulty sociálních věd UK, Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Justiční akademie (oblast práva Evropské unie). Absolvoval také řadu dlouhodobých pracovních a studijních pobytů v zahraničí. Patří mezi zakládající členy České společnosti pro evropské a srovnávací právo. Věnuje se publikační činnosti.

V loňském roce doktor Passer zvítězil ve výběrovém řízení vyhlášeném Ministerstvem spravedlnosti. Jeho nominaci poté projednaly evropské výbory obou komor Parlamentu ČR, schválila Vláda ČR a následně ji Česká republika oficiálně předložila Výboru zřízenému podle článku 255 Smlouvy o fungování EU. V návaznosti na kladné stanovisko tohoto Výboru a na základě souhlasu všech členských států EU byl 2. 9. 2020 JUDr. Passer jmenován soudcem Soudního dvora EU.

Ineta Ziemele

Ineta Ziemele

Paní Ineta Ziemele získala diplom v oboru práva na Lotyšské univerzitě (1993). Absolvovala postgraduální studium amerického právního systému, práva a politiky evropských společenství a politologie na Aarhuské univerzitě v Dánsku (1993). Získala magisterský titul v oboru mezinárodní právo na univerzitě v Lundu, Švédsko (1994) a titul doktora práv na Cambridgeské univerzitě, Spojené království (1999).

Vykonávala funkci asistentky poslance v Parlamentu Lotyšské republiky (1990-1992); konzultantky výboru pro zahraniční věci Parlamentu Lotyšské republiky (1992-1995). Dále pracovala jako odborná asistentka na katedře teorie práva a politologie a katedře mezinárodního práva a mořského práva, poté přednášela mezinárodní a evropské právo.

Je zakladatelkou a ředitelkou Institutu pro lidská práva Lotyšské univerzity (1993-1999). Působila jako poradkyně předsedy vlády Lotyšska (1995), poradkyně generálního ředitelství pro lidská práva Rady Evropy, Štrasburk, Francie (1999-2001), profesorka „Söderberg“, hostující profesorka, poté profesorka mezinárodního práva a lidských práv na Vysoké škole práva v Rize, Lotyšsko (od roku 2001); hostující profesorka na Institutu Raoula Wallenberga, Univerzita v Lundu (2001-2005), soudkyně a předsedkyně senátu u Evropského soudu pro lidská práva, Štrasburk (2005-2020) a dopisující členka Lotyšské akademie věd (od roku 2017).

Je autorkou několika publikací v oblasti mezinárodního práva a práva vnitrostátního; zakladatelkou a členkou redakční rady Baltic Yearbook of International Law.

V letech 2015-2020 působila jako soudkyně Ústavního soudu Lotyšské republiky, v letech 2017–220 jako předsedkyně Ústavního soudu Lotyšské republiky.

Od 6. října 2020 je soudkyní Soudního dvora Evropské unie.

 

 

Zdroj: www.curia.europa.eu
Foto: curia.europa.com a archiv NSS

 

 

Go to TOP