Profesor Jelínek slaví pětašedesátiny, ke gratulantům se připojuje i ČAK

Ve středu 16. září 2020 slaví životní jubileum (65 let) profesor JUDr. Jiří Jelínek, CSc., vedoucí Katedry trestního práva Právnické fakulty UK, významný představitel nauky trestního práva a také stálý autor Bulletinu advokacie. Za svůj článek nazvaný K chybějící právní úpravě tzv. prostorového odposlechu v trestním řízení, který vyšel ve dvojčísle 7–8/2018 Bulletinu advokacie, získal profesor Jelínek Cenu Václava Mandáka.

 

 

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

Po ukončení studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (v roce 1979) zůstal Jiří Jelínek věrný své alma mater. A je jí věrný dosud, tedy více než 40 let. Tam, kde v 80. letech začínal jako asistent, resp. odborný asistent, v současné době působí jako vedoucí Katedry trestního práva. Oblastí trestního práva, kriminologie a kriminalistiky se profesor Jelínek zabývá takřka po celý svůj profesní život, věnoval a věnuje se jí i ve své vědecko-výzkumné činnosti.

Profesor Jelínek je členem Vědecké rady Právnické fakulty UK v Praze, Vědecké rady Právnické fakulty UP v Olomouci a Vědecké rady Paneurópske vysoké školy v Bratislavě – fakulta práva.

Zabývá se také publikační činností – je autorem vysokoškolských učebnic trestního práva hmotného i procesního, publikací obsahujících poznámky k zákonům s výběrem judikatury i odborných monografií a článků v tomto právním oboru. V roce 2006 se zapojil do odborné diskuse v rámci rekodifikace českého trestního práva hmotného.

Aktivně působí jako člen redakční rady několika časopisů – Kriminalistika, Karlovarská právní revue, Státní zastupitelství a Acta Iuridica Olomucensia. Je též dlouholetým  a aktivním spolupracovníkem redakce Bulletinu advokacie. (Do aktuálního říjnového vydání tohoto periodika České advokátní komory je zařazen i rozhovor, který redakce s profesorem Jelínkem u příležitosti jeho významného životního jubilea připravila.)

 

Česká advokátní komora, redakce Bulletinu advokacie i Advokátního deníku se připojují k ostatním gratulantům a blahopřejí profesoru JUDr. Jiřímu Jelínkovi, CSc., k jeho významnému životnímu jubileu.

 

Redakce AD
Foto: archiv redakce Bulletinu advokacie

Go to TOP