Exekutorská komora: Data v Centrální evidenci exekucí jsou správná

Ministerstvo financí ČR spustilo v úterý 15. září pilotní provoz rejstříku osob vyloučených z hazardních her. Budou v něm evidováni například lidé pobírající dávky ve hmotné nouzi nebo osoby v úpadku. Start ostrého provozu je naplánován na 20. prosince 2020. Informovala o tom na tiskové konferenci ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, PhD. Na téže tiskové konferenci také zazněla tvrzení o nespolehlivosti registrů osob v exekuci, vůči nimž se ohradila Exekutorská komora ČR (EK).  Advokání deník Vám nabízí vyjádření EK ČR.

 

Ministerstvo financí o rejstříku mluví jako o seznamu osob, jež z preventivních důvodů nebudou připuštěny k hraní. Do rejstříku by měly být zařazeny osoby v insolvenci nebo ty, které pobírají dávky v hmotné nouzi. Ministryně Alena Schillerová v této souvislosti uvedla, že chtěla zařadit i osoby v exekuci, což se zatím nepovedlo: „Má to jediný důvod a ten je technický. Je to proměnlivá skupina a registry jsou nespolehlivé. Dnes neexistuje naprosto spolehlivý registr lidí v exekucích, který by byl aktuální a odpovídal skutečnosti.“

Exekutorská komora ČR upozorňuje, že s ní nikdo z Ministerstva financí ohledně možného využití či propojení Centrální evidence exekucí pro účely rejstříku vyloučených hráčů nejednal! Trvá také na tom, že data v Centrální evidenci exekucí jsou správná. To potvrdil nezávislý audit, který si Exekutorská komora objednala u jedné z největších renomovaných IT společností: Unicorn Systems. Data z Centrální evidence exekucí ostatně využívá i Ministerstvo financí, například prostřednictvím Finančního analytického úřadu či finančních úřadů, které pod něj spadají.

Pravda je, že neexistuje jeden ucelený rejstřík, v němž by byly evidovány všechny exekuce. Příčinou je skutečnost, že v České republice může vést exekuci množství exekučních orgánů. Nejsou to jen soudní exekutoři, ale také soudy, finanční správa, celní správa, obce, zdravotní pojišťovny, ČSSZ a další správní orgány. To však není chyba Exekutorské komory ČR a nesouvisí to ani se správností dat Centrální evidence exekucí, kterou EK založila, vede a spravuje.

Exekutorská komora ČR souhlasí s tím, že napojení Centrální evidence by přispělo významně k naplnění účelu zákona o vyloučení rizikových hráčů. Diskusi o napojení a způsobech provedení s Ministerstvem financí se rozhodně nebrání a očekává, že ji ministerstvo osloví.

Exekutorská komora ČR navíc poskytuje pro veřejnost data nad rámec zákona. Reagovala i na poptávku po statistických údajích tak, že postupně upravuje databázi a celý systém, zpřesňuje metodiku, specifikuje podrobně datové sety a vytvořila zcela unikátní geolokační systém, který v ČR nemá obdoby. Dobrovolně Centrální evidenci exekucí Komora vylepšuje a pro tento účel vytvořila i speciální web kde data prezentuje a aktualizuje. K dispozici je i interaktivní Mapa exekucí.

 

Redakce AD
Foto: Pixabay

Go to TOP