Ústavně-právní výbor Sněmovny jednal o novele zákona o soudech a soudcích

Část jednání sněmovního ústavně-právního výboru se na podnět JUDr. Heleny Válkové kvůli zhoršující se situaci epidemie koronaviru uskutečnila bez přítomnosti veřejnosti, otevřené bylo pouze projednávání vládní novely o soudech a soudcích, na které se dostavili představitelé soudů a Soudcovské unie.

K této vládní novele se už sešlo několik pozměňovacích návrhů. Předseda Sněmovny Radek Vondráček a poslanec Dominik Feri chtějí předlohu upravit tak, aby se nestalo, že soud nebude mít předsedu a zároveň ani místopředsedu. Způsoby řešení ale prosazují jiné. Dominik Feri navíc požaduje zrušení přísedících v civilních sporech, předseda Sněmovny Vondráček zase zpřesnění složení komise pro výběr nových soudců.

Novela by dále například zakázala opakované jmenování předsedů soudů, zavedla by povinnou přípravu justičních kandidátů nebo by omezila rozhodování laických přísedících v trestních řízeních. Výbor nakonec debatu o předloze přerušil zhruba na dva týdny. Zástupci soudců se přimlouvali za její co nejrychlejší schválení. „Považuji tento zákon za zcela zásadní,“ uvedla prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová. Vládní návrh je podle ní kompromisní a ačkoli obsahuje i sporné body, jde podle ní o maličkosti.


Zdroj: ČTK
Foto: Redakce AD

Go to TOP