Sněmovní hospodářský výbor podpořil zákon o prověřování investic

Sněmovní hospodářský výbor podpořil nový zákon o prověřování zahraničních investic, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Už v červenci

Sněmovní hospodářský výbor podpořil nový zákon o prověřování zahraničních investic, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Už v červenci ho v prvním čtení schválila Sněmovna. České firmy by díky němu měly být lépe chráněny před nežádoucím převzetím ze strany rizikových investorů z ciziny.

Náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Martina Tauberová upozornila, že Česká republika dosud žádný mechanismus k prověřování zahraničních investic nemá. Systém by podle ní měl být efektivní, předvídatelný, málo administrativně náročný a pro investory dobře pochopitelný. Nemá podle ní rozhodně vést k zastrašování investorů, ale zaměřit se na takové, kteří by mohli narušit bezpečnost.

Polovina členských zemí EU podobnou legislativu již má, další země by měly zavést mechanismus na sdílení informací a kontaktní místo v rámci státní správy do 11. října.

Návrh zákona obsahuje nařízení EU a vychází ze zkušeností zemí, které legislativu využívají. Proto MPO navrhlo jedinou prahovou hodnotu, a to možnost zahraničního investora nakládat s nejméně desetiprocentním podílem na hlasovacích právech nebo možnost uplatnit tomu odpovídající vliv ve firmě.

Zákon má umožnit kontrolovat přímé zahraniční investice reálně prováděné podnikateli ze zemí mimo EU. V případě, že bude prověřovaná investice vyhodnocena jako riziková, bude stát moci její podobu ovlivnit nastavením podmínek, za kterých může být učiněna, popřípadě tuto investici zakázat nebo zpětně zrušit. Úřadem, který bude mít prověřování na starosti, bude Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Investice do nejcitlivějších odvětví, jako je zbrojní průmysl, kritická infrastruktura nebo vývoj a výroba nejcitlivějšího zboží dvojího užití, budou muset investoři předem nahlásit a získat povolení. Všechny ostatní investice mohou být uskutečněny bez povolení, stát je však rovněž bude moci prověřit, a to až pět let zpětně.


Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP