Ombudsman: O příspěvku na péči o seniora Úřad práce rozhodl špatně

Osmaosmdesátiletému panu Martinovi přiznal Úřad práce příspěvek na péči 880 korun měsíčně. Přitom byl trvale upoutaný na lůžko s vážným

Osmaosmdesátiletému panu Martinovi přiznal Úřad práce příspěvek na péči 880 korun měsíčně. Přitom byl trvale upoutaný na lůžko s vážným postižením kyčelních kloubů, plicním a cévním onemocněním a trpěl mírnou demencí. Proti rozhodnutí Úřadu práce se odvolal, ale neuspěl. Na případ byla upozorněna Kancelář veřejného ochránce práv. Po skončení jejího šetření byl panu Martinovi přiznán příspěvek na péči 12 800 Kč měsíčně…

 „Je to typický příběh. Zestárlí rodiče se už o sebe nedokážou sami postarat, děti si je přestěhují k sobě a snaží se skloubit svá zaměstnání se stále náročnější péčí. Nemohou jednoduše zůstat doma, musejí myslet i na svůj budoucí důchod a na to, že sami budou péči potřebovat. Získat ale příspěvek na péči, aby pro své rodiče mohli zajistit výpomoc, nemusí být snadné,“ konstatuje ombudsman JUDr. Stanislav Křeček.

Konkrétně v případě pana Martina dospěla Posudková komise MPSV k závěru, že z 10 posuzovaných životních potřeb nezvládá pouze čtyři – mobilitu, oblékání a obouvání, tělesnou hygienu a péči o domácnost. Ostatní životní potřeby byly považovány za zvládnuté, přestože už z povahy onemocnění vyplývalo, že některé činnosti by pan Martin samostatně jen těžko zvládal. Posudková komise např. dovodila, že pan Martin zvládá „péče o zdraví“. Nevypořádala se však s otázkou, jestli je pan Martin vzhledem k problémům s krátkodobou pamětí schopen dodržovat léčebný režim, správně užívat předepsané léky a aplikovat si inzulín. Přestože pan Martin nedokáže přenášet jídlo a nápoje, byla životní potřeba „stravování“ hodnocena jako zvládnutá. Stejné nedostatky obsahovalo hodnocení potřeby „tělesná hygiena“. Zásadní závadou posudku byl i fakt, že posudkoví lékaři nezjistili úplný zdravotní stav stěžovatele a dopady onemocnění na jeho schopnost zvládat jednotlivé životní potřeby.

Až po upozornění na závažné nedostatky v rozhodnutí o příspěvku na péči zahájila ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MS., přezkumné řízení. Původní rozhodnutí bylo zrušeno a Ministerstvo práce a sociálních věcí po novém zhodnocení případu přiznalo panu Martinovi příspěvek na péči ve výši 12 800 Kč měsíčně.

„Chápu, že stát musí peníze vydávat zodpovědně a ověřovat, jestli žadatelé o pomoc splňují podmínky. Očekával bych však také pečlivost a pochopení. Nesmíme zapomínat i na prostý fakt, že pokud o své blízké pečují příbuzní doma, i s příspěvkem na péči stále šetří státu nemalé peníze za místo v pobytovém zařízení sociálních služeb,“ uzavírá Stanislav Křeček.

Příspěvek na péči je určen lidem, kteří potřebují každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné osoby, protože sami nezvládají tzv. základní životní potřeby. Jejich zdravotní stav musí být dlouhodobě nepříznivý – měl by trvat déle než rok. Nezvládnout životní potřebu bez pomoci znamená, že žadatel sledovanou činnost nezvládne ani třeba s pomůckou. U dospělých žadatelů je příspěvek na péči odstupňován od 880 Kč do 19 200 korun. Pro přiznání se posuzuje zvládání desítky základních životních potřeb, jsou to mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost. Každá životní potřeba zahrnuje několik aktivit a za nesplněnou se životní potřeba považuje v případě, kdy člověk nezvládne samostatně alespoň jednu ze zahrnutých aktivit.

Více informací o příspěvku na péči najdete ZDE.

 

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: Pixabay

Go to TOP