Zákon posilující roli obcí při volbě úložiště radioaktivního odpadu má skluz

Věcný záměr zákona o zapojení obcí do výběru hlubinného úložiště jaderného odpadu má zpoždění. Je už jisté, že do konce volebního období současné vlády legislativa, která měla posílit možnosti samospráv při rozhodování o úložišti, nevznikne. Volby do Sněmovny jsou plánovány na příští rok.

Platforma proti hlubinnému úložišti, která postup státu při hledání úložiště dlouhodobě kritizuje, nyní upozornila na to, že důvodem dalšího odkladu je přerušení projednávání návrhu Legislativní radou vlády (LRV) – podle platformy byl návrh ministerstva průmyslu a obchodu nekvalitní. „Projednávání tohoto návrhu věcného záměru zákona o zapojení dotčených obcí a jejich občanů do řízení směřujících k výběru lokality pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech a k povolení provozování úložiště radioaktivních odpadů bylo přerušeno za účelem jeho přepracování podle připomínek a doporučení Legislativní rady vlády,“ uvedla na webu LRV.

Platforma podotkla, že zmiňovaný zákon je obcím, na jejichž území stát hledá úložiště, slibován už od roku 2011, od roku 2016 s jeho vznikem počítá také nový atomový zákon. Urychlené dokončení návrhu zákona se zapojením obcí do jeho připomínkování slíbil na jednání se starosty v polovině loňského července také ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Materiál předkládaný LRV byl podle platformy v rozporu se Svazem měst a obcí, Sdružením místních samospráv a také Platformou proti hlubinnému úložišti, která uvedla, že obcím vadí mimo jiné to, že navržená míra zapojení obcí a veřejnosti do procesu rozhodování o výběru lokality pro úložiště je naprosto nedostatečná.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP