Hlavní cíle EK: boj proti kyberzločinu i proti zneužívání dětí na internetu

Budování infrastruktury odolné vůči hackerským útokům, boj proti terorismu a organizovanému zločinu či rozvoj unijní policejní agentury Europol – to jsou hlavní cíle nové pětileté strategie Evropské komise na posílení bezpečnosti v „reálném a digitálním prostředí“, která byla zveřejněna v pátek 24. července. Komise také představila iniciativu proti sexuálnímu zneužívání dětí na internetu, které se podle dostupných údajů za uplynulou dekádu rozmohlo.

Evropská komise rozdělila své „strategické priority“ do čtyř skupin: zabezpečování „klíčové infrastruktury“, boj proti kyberzločinu, boj proti terorismu a vytvoření silného systému bezpečnostních vazeb postavený na spolupráci úřadů se soukromým sektorem.

V první skupině, klíčové infrastruktuře, jsou zahrnuty mj. dopravní uzly či počítačové systémy. Unijní exekutiva plánuje do konce roku 2020 nastínit priority v oblasti kybernetické bezpečnosti, zároveň připravuje „nová pravidla k ochraně a odolnosti klíčové infrastruktury“.

Dalším pilířem bezpečnostní politiky má být přímo boj proti kyberzločincům, kteří „stále více zneužívají technologického vývoje“. Evropská komise se chystá vyhodnotit účinnost stávajících norem k počítačové kriminalitě a zváží mimo jiné opatření namířená proti krádežím identity.

Boj proti terorismu začíná podle Komise u potlačování polarizace ve společnosti, jedním z cílů tedy bude brzké odhalování radikalizace jednotlivců.

Posledním, čtvrtým aspektem představené strategie je vytvoření silného systému bezpečnostních vazeb postaveného na spolupráci úřadů se soukromým sektorem a dalšími organizacemi. Za klíčové označuje plán Evropské komise posílení mandátu agentury Europol.

„Je načase překonat mylné rozlišování mezi on-line a off-line, mezi digitálními a reálnými, mezi vnitřními a vnějšími bezpečnostními zájmy a hrozbami,“ komentoval novou strategii místopředseda Evropské komise Margaritis Schinas. „Náš plán spojuje všechny body ve snaze vybudovat skutečný bezpečnostní ekosystém.“

Kromě prvních tří konkrétních iniciativ své strategie představila EK i plán boje proti zneužívání dětí. Zatímco v roce 2010 Evropská unie registrovala na 23 000 stížností na sexuální zneužívání na internetu, v loňském roce už to bylo více než 725 000. Od vypuknutí pandemie Covid-19 navíc Europol zaznamenal nárůst ve sdílení dětské pornografie. Komise se proto chce v příštích letech zaměřit na lepší koordinaci boje proti tomuto fenoménu a na posílení prevence. Zváží též nová legislativní opatření, například ve vztahu k poskytovatelům internetových služeb.

„Zneužívání dětí a sexuální zneužívání na internetu je odporným zločinem. Pandemie problém prohloubila,“ prohlásila eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová. „Dnes mohu ohlásit, že předložíme zákon, který uloží on-line platformám odhalovat a hlásit sdílení tohoto nelegálního obsahu. Rovněž budeme zvažovat vytvoření nového evropského centra pro prevenci a boj proti sexuálnímu zneužívání dětí,“ uvedla k plánům EK Ylva Johanssonová.

Evropská komise informovala také o „akčních plánech“ týkajících se boje proti obchodu s drogami a proti pašování zbraní.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

 

Go to TOP