Novela zákona o bankách zlepší informovanost klientů o jejich změnách

Klienti bank budou zřejmě lépe informování o případných přeměnách jejích bankovních ústavů, například o jejich změně na pobočky zahraniční banky. Počítají s tím novela zákona o bankách a novela zákona o spořitelních a úvěrových družstvech, které dnes schválil Senát. Norma, kterou nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman, také řeší problémy spojené s odnímáním bankovní licence a snížit má i administrativní zátěž firem na finančním trhu.

Sněmovna ve vládní předloze upravila pravidla pro likvidaci bank a záložen. Zpřesnila ustanovení, že práce likvidátora banky nebo záložny se hradí z majetku banky, a pokud majetek nestačí, uhradí jeho práci stát. Státu pak vznikne za likvidovanou bankou pohledávka. Na návrh výboru se také rozšiřuje okruh osob, kterým banka může poskytnout informace kryté bankovním tajemstvím. Nově by k nim mohlo mít přístup ministerstvo financí za podmínek, které stanoví zákon o pojišťování.

Novela kromě jiného zakotvuje práva vkladatelů vybrat nebo převést své nepojištěné pohledávky z vkladů, a to bezúplatně a bez sankce, v případě, kdy se v důsledku fúze nebo rozdělení banky mění příslušný orgán dohledu nad bankou. Zároveň novela ruší ustanovení týkající se povinnosti bank předkládat České národní bance výpis všech akcionářů a správců z emise akcií banky před konáním valné hromady.

Norma vyjasňuje režim bankovního tajemství ve vztahu k záležitostem, které se netýkají klientů. Pracovníkům bank a družstevních záložen návrh ukládá mlčenlivost ohledně údajů poskytnutých v rámci vyžadování zpráv zpravodajskými službami, a to i vůči klientovi banky. Nově se také zavádí možnost financování provozních nákladů Garančního systému finančního trhu souvisejících se správou Fondu pojištění vkladů výběrem mimořádných provozních příspěvků od subjektů na trhu.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP