Ministryně spravedlnosti Česka a Slovenska se sešly v Bratislavě

Ministryně spravedlnosti Česka a Slovenska – Mgr. Marie Benešová a JUDr. Mária Kolíková, se 16. července 2020 setkaly v Bratislavě. Hlavními tématy jejich první pracovní schůzky byla především výměna zkušeností z oblasti justice. Konkrétně spolu ministryně hovořily o fungování Nejvyššího správního soudu ČR, o novém trestném činu tzv. ohýbání práva, o kterém na Slovensku uvažují, a o činnosti již fungujícího Specializovaného trestního soudu SR. 

Delegace navázaly na společné jednání se slovenskou stranou, které se uskutečnilo 17. června 2020 v rámci videokonference ministrů spravedlnosti států V4.

Ráda bych poděkovala za vlídné přijetí v Bratislavě. Navazujeme na tradice společného československého státu. Přece jenom máme se Slováky v rámci Evropy exkluzivní postavení, neexistuje mezi námi jazyková bariéra a řekla bych, že vlastně máme i společné problémy a zájmy,“ uvedla ministryně Marie Benešová.

Prvním tématem schůzky byla praxe Nejvyššího správního soudu (NSS). Slovenskou stranu, kde podobná instituce zatím nefunguje, zajímalo jeho fungování u nás.

„Shodou okolností přijíždím do Bratislavy s čerstvou zkušeností z Brna,“ sdělila Marie Benešová,“ „kde jsem se na NSS coby kárný žalobce účastnila správního řízení ve věci soudce, který pozměňoval písemné protokoly, a měnil tak podstatu zvukových záznamů. Nejvyšší správní soud ho uznal vinným. Sice nevyhověl mému návrhu na zproštění funkce soudce, ale jeho pochybení uznal,“ konstatovala ministryně.

Marie Benešová tak uvedla, že bude v kárných řízeních důsledně dbát na to, aby si soudci i státní zástupci uvědomili, že v jejich rukou je odpovědnost za lidské životy a osudy těch, o kterých rozhodují.

Druhým diskutovaným tématem byl na Slovensku fungující Specializovaný trestní soud. Současné vedení slovenského ministerstva je jeho zastáncem. Slovenská ministryně spravedlnosti Mária Kolíková uvedla, že je s jeho fungováním spokojena a že mělo cenu vytvořit tuto samostatnou strukturu v trestním řízení.

Během jednání se česká ministryně zajímala o to, jak si její kolegyně představuje chystané zavedení nového trestného činu tzv. ohýbání práva. Paní ministryně Kolíková uvedla, že na Slovensku by jím chtěli rozšířit již fungující trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele. „Inspirovali jsme se v Německu, kde něco podobného již funguje. Domnívám se, že tento nový trestný čin může i s ohledem na poslední vývoj u nás přinést širší prostor pro postih soudců, který dnes nefunguje tak, jak by ve svém důsledku fungovat mohl,“ uzavřela ministryně Kolíková.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: MSp

Go to TOP