Legislativní rada vlády vrátila MMR stavební zákon k dopracování

Legislativní rada vlády vrátila minulý týden nový stavební zákon Ministerstvu pro místní rozvoj k dopracování. Zejména jde o některé instituty, procesní a jiné úpravy. LRV to oznámila na svých webových stránkách. Ministerstvo pro místní rozvoj chce zákon radě předložit znovu začátkem srpna. Harmonogram schvalování by to ohrozit nemělo. V září by měl jít návrh zákona do Sněmovny, platit by měl od jara 2021. Účinnost by měla postupně nabíhat do poloviny roku 2023.

Legislativní rada vlády se rozhodla projednávání návrhu zákona přerušit za účelem dopracování jejich úpravy, zejména některých institutů a procesních i jiných úprav, které zároveň nebylo možno dořešit či konkrétně naformulovat přímo při projednávání.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová sdělila, že je s průběhem projednávání stavebního zákona velmi spokojena. „Se stanoviskem a doporučeními Legislativní rady vlády souhlasíme, jedná se totiž především o zpřesnění nové úpravy či návrhy na dořešení některých nejasností, za které radě děkujeme. Během projednávání se neobjevil žádný bod, kde bychom byli s radou v kategorickém rozporu a nedokázali bychom najít konsenzus,“ uvedla.

Podle ní ministerstvo přerušení projednávání zákona očekávalo. Dále uvedla, že LRV v poslední době postupovala stejně u všech základních úprav podobného typu a nedoporučila je vládě projednat hned v prvním kole. „Velmi pozitivně vnímáme, že se máme s Legislativní radou nad novým stavebním zákonem sejít už 6. a 7. srpna, což vnímáme jako silný signál důvěry, že se nám podaří nedostatky zákona rychle odstranit a není třeba žádné rozsáhlé přepracování,“ doplnila ministryně.

Klára Dostálová už dříve uvedla, že není možné, aby investoři čekali na prosazení svých projektů pět let a u dopravní infrastruktury dokonce 13 a více let. „Tak bychom se z krize nikdy nedostali. Do roka musí firmy vědět, zda mohou stavět, či nikoliv. Hlavním principem je zrychlení stavebního řízení, odstranění přebujelé administrativy, která ho provází, a zajištění dodržování lhůt ze strany státu,“ doplnila.

Podle ní je problémem současné stavební legislativy především roztříštěnost předpisů a stavebních úřadů. Dnes v Česku existuje téměř 20 typů stavebních řízení a deset typů různých povolovacích procesů. To nový stavební zákon vyřeší tím, že do budoucna bude už jen jedno správní řízení a celé řízení o povolení stavby povede jeden stavební úřad. Výsledkem celého řízení tak bude u běžných staveb jedno razítko. Celý proces bude navíc digitalizovaný.

Neintegrovaní podle vyjádření ministryně pro místní rozvoj zůstanou jen částečně památkáři, a to u kulturních a národních památek a památkových rezervací. Tam je nicméně definitivní slovo památkářů na místě. Stejně tak jako životní prostředí, kde zůstane samostatné postavení Agentuře ochrany přírody a krajiny, a to ve zvláště chráněných územích. U případných staveb v národních parcích a podobně významných územích přece musí mít orgán životního prostředí poslední slovo.

Podle zástupců podnikatelských komor a svazů se zákon po zapracování připomínek odklonil od původní podoby, a situaci ve stavebnictví místo zjednodušení naopak výrazně zhorší. Stávající verze návrhu nemá podle prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého téměř nic společného s věcným záměrem a návrhem předloženým na konci loňského roku před připomínkovým řízením. Řadu kritiků měl i původní návrh. Mezi nejčastější výtky patřilo to, že nahrával developerům a nechránil veřejné zájmy.

Zdroj: ČTK

Foto: Pixabay

Go to TOP