Do Sněmovny míří novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Navýšení státního příspěvku z 22 800 na 30 tisíc korun měsíčně na jedno dítě pro klokánky a podobné dětské azylové domy v pondělí 22. června, schválila Vláda ČR. Zvednout, a to o 2 000 hrubého měsíčně, by se měla i odměna přechodných pěstounů.

Přechodní pěstouni, kteří se starají o jedno dítě, by nově mohli dostávat 22 000 korun hrubého (oproti současným 20 000 Kč). Při převzetí dítěte by jim pak náležela odměna – stejně jako těm dlouhodobým – ve výši 8 000, 9 000 či 10 000 korun (odstupňovaná podle věku dítěte).

Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí také podpoří dlouhodobé pěstouny pečující o sourozenecké skupiny nebo o děti s postižením. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče by měl být navýšen ze 48 000 korun na 54 000 korun na jednu rodinu na rok.

Pro letošní rok také vláda schválila dotace ve výši 26 milionů korun pro azylové domy pečující o děti. Dofinancování je podle úřadu částečnou kompenzací nedostatku, který by měla napravit chystaná legislativní změna.

V současné době České republice funguje 55 klokánků a podobných domovů se zhruba 800 lůžky. Stát od roku 2013 přispívá na jedno dítě 22 800 korun měsíčně, přičemž částka se krátí za dobu, kdy dítě v domově nepobývá (760 korun/den). Zařízení poukazovala na to, že i když se právě o dítě nestarají, musejí mít pro ně lůžko připravené, udržovat budovu v provozu a platit zaměstnance. Na což jim chybějí peníze. Novela zahrnuje navýšení státního příspěvku pro tyto subjekty ze současných 22 800 korun na 30 000 měsíčně na jedno dítě.

„Zvyšujeme tak příspěvek státu na provoz zařízení i na podporu pěstounských rodin,“ informovala o schváleném návrhu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Dalším z důležitých bodů schválené novely je snaha omezit umísťování dětí do center pro děti do tří let ze sociálních důvodů. Měly by se tam poskytovat služby dětem, jejichž stav vyžaduje zdravotní péči. Novela zavádí i oznamovací povinnost pro všechna ústavní zařízení vůči orgánům sociálně-právní ochrany dětí, protože podle ministerstva o dětech umístěných v dětských centrech na základě smlouvy s rodiči se často orgány sociálně-právní ochrany ani nedozvědí a nemohou rodinám nabídnout včasnou pomoc.

O definitivní podobě vládou schválené normy rozhodne Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP