Ministři spravedlnosti zemí V4 jednali o justiční spolupráci

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová uspořádala ve středu 17. června 2020 v rámci předsednictví České republiky ve Visegrádské skupině videokonferenci ministrů spravedlnosti zemí V4.

Ministři spravedlnosti zemí V4 si vyměnili názory a zkušenosti z oblasti kontroly dodržování diplomatických záruk poskytnutých v extradičním řízení se třetími státy a shodli se, že diplomatické záruky představují spolehlivý mechanismus kontroly dodržování závazků vyplývajících z mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách. Dále se zabývali soudní spoluprací v civilních věcech a možnostmi renegociace dvoustranných mezinárodních smluv o justiční spolupráci v civilních věcech se třetími zeměmi. Shodli se, že tyto smlouvy považují za zásadní nástroj pro přeshraniční justiční spolupráci a chtějí si ponechat možnost takové smlouvy opět projednat, proto by považovali za přínosné otevřít tuto debatu znovu v rámci celé Evropské unie.

Ministři se dále zabývali vztahem vnitrostátního a unijního práva a na závěr diskutovali o fungování Úřadu evropského veřejného žalobce a jeho spolupráci se státy, které se posílené spolupráce na zřízení Úřadu neúčastní. Úřad je zcela novým subjektem v rámci justiční spolupráce, jeho činnost má být zahájena ještě v letošním roce a členské státy nemají zatím s takovou spoluprací zkušenosti.  Ministři proto považují za vhodné co nejdříve projednat se všemi členskými státy EU praktické aspekty spolupráce, jakož i text oznámení Úřadu jako příslušného orgánu.

V samotném závěru ministryně Marie Benešová předala pomyslné předsednické žezlo Polsku, které se ročního předsednictví ve Visegrádské skupině ujme 1. července 2020.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR
Foto: Pixabay

 

 

Go to TOP