Sněmovna schválila návrh zákona o bankách, zlepší informovanost klientů

Klienti bank budou zřejmě lépe informování o případných přeměnách jejích bankovních ústavů, například pokud se banka změní na pobočku zahraniční banky. Příslušný vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, to má umožnit. Dnes jej schválila Sněmovna. Nyní ho dostane k projednání Senát. Schválený zákon také řeší některé problémy spojené s odnímáním bankovní licence a snížit má i administrativní zátěž firem na finančním trhu.

Na návrh rozpočtového výboru Sněmovna upravila pravidla pro likvidaci bank a záložen. Zpřesnila ustanovení, že práce likvidátora banky nebo záložny se hradí z majetku banky, a pokud majetek nestačí, uhradí jeho práci stát. Státu pak vznikne za likvidovanou bankou pohledávka. Na návrh výboru se také rozšiřuje okruh osob, kterým banka může poskytnout informace kryté bankovním tajemstvím. Nově by k nim mohlo mít přístup ministerstvo financí za podmínek, které stanoví zákon o pojišťování.

Novela kromě jiného zakotvuje práva vkladatelů vybrat nebo převést své nepojištěné pohledávky z vkladů, a to bezúplatně a bez sankce, v případě, kdy se v důsledku fúze nebo rozdělení banky mění příslušný orgán dohledu nad bankou. Zároveň novela vypouští ustanovení týkající se povinnosti bank předkládat ČNB výpis všech akcionářů a správců z emise akcií banky před konáním valné hromady.

Vyjasňuje také režim bankovního tajemství ve vztahu k záležitostem, které se netýkají klientů. Pracovníkům bank a družstevních záložen návrh ukládá mlčenlivost ohledně údajů poskytnutých v rámci vyžadování zpráv zpravodajskými službami, a to i vůči klientovi banky. Nově se také zavádí možnost financování provozních nákladů Garančního systému finančního trhu souvisejících se správou Fondu pojištění vkladů výběrem mimořádných provozních příspěvků od subjektů na trhu.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP