Poslední volná místa na seminář o náhradách za újmy z řešení pandemie

Česká advokátní komora připravila pro advokáty i advokátní koncipienty seminář na téma: Poskytování náhrad za újmy způsobené řešením pandemie covid-19

Seminář se věnuje problémům spojených se vznikem a uplatněním práva na náhradu škody vzniklé v důsledku krizových opatření, která byla vydána k řešení epidemie nemoci Covid-19. Zabývá se též řešením situaci po zrušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví rozsudkem Městského soudu v Praze. Seminář je zaměřen nejen na předpoklady odpovědnosti podle krizového zákona, ale pozornost bude věnována i odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb. a zákona o ochraně veřejného zdraví a bude navazovat na příspěvky lektora publikované na toto téma v Advokátním deníku 28. dubna 202021. května 2020.

Jeho lektorem je doc. JUDr. Filip MELZER, LL.M., Ph.D., který působí jako advokát, pedagog na Katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP v Olomouci a jako předseda České a slovenské společnosti pro deliktní právo a příbuzné obory.

Termín semináře: čtvrtek 18. června 2020 od 9,00 do 12,00 hodin

Místo konání: Myslíkova 258/8, Praha 2 – Nové Město ( na snímku), kinosál v přízemí (za recepcí ČAK)

Uzávěrka přihlášek: 15. června 2020, pokud jsou ještě volná místa, je možné se přihlašovat i později (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

Účastí na tomto semináři získají advokáti 3 kredity započitatelné do dalšího vzdělávání advokátů z oboru advokátního práva a pro advokátní koncipienty je seminář započitatelný za jeden polodenní volitelný seminář.

Pro zájemce o účast na této akci je připravena přihláška ZDE.

Zdroj: ČAK
Foto: Bulletin advokacie+Pixabay

Go to TOP