Vláda schválila dvě novely zákonů, které dávají ČNB nové pravomoci

ČNB zřejmě bude moci požadovat po bankách změnu auditora, pokud svým jednáním poruší určité povinnosti dané zákonem o auditorech. Vyplývá to z návrhu novely zákona o bankách, kterou schválila vláda. Důvodem předložení normy je reakce na nové právní předpisy EU.

 „Cílem regulatorních pravidel, a tedy i předkládaných úprav zákonů, je dále posílit odolnost regulovaných subjektů vůči případným ekonomickým otřesům a přispět k upevnění finančního systému,“ uvádí materiál.

Norma dále upravuje výpočet kapitálových rezerv nebo povinnost banky evidovat údaje o úvěrech poskytnutých členům statutárního orgánu, správní rady a dozorčí rady banky a jejich spřízněným osobám.

Česká národní banka zřejmě získá novou pravomoc vyhlásit u finanční instituce ohrožené případnou krizí tzv. moratorium, tedy na určitou dobu pozastavení plnění jejích závazků. Cílem opatření je zabránit dalšímu zhoršení finanční situace dané firmy. Vyplývá to z návrhu novely zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, kterou také vláda schválila.

 Moratorium umožňuje centrální bance nařídit firmě, aby pozastavila platby a plnění jejích závazků na nezbytně nutnou dobu, nemělo by trvat déle než dva dny. Cílem je podle materiálu poskytnout ČNB čas ke zjištění, zda je řešení krize ve veřejném zájmu a ke zvolení vhodných opatření k řešení.

Návrh zákona je podle materiálu předkládán především kvůli zavedení revidovaného rámce pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků v rámci EU. Tím má být zaručeno, že náklady v případě selhání finanční instituce ponesou zejména společníci a věřitelé, nikoliv daňoví poplatníci. Česko by mělo směrnici zavést do 28. prosince 2020.

Obě normy musí ještě schválit Parlament a podepsat prezident.

Zdroj: ČTK
Foto: ČNB

Go to TOP