MSp připomnělo veřejným funkcionářům podat majetková přiznání

Ministerstvo spravedlnosti upozornilo veřejné funkcionáře na povinnost podat do konce června průběžné oznámení podle zákona o střetu zájmů. Politici a další funkcionáři musí do centrálního registru zaslat informace o loni vykonávaných činnostech, o majetku, o nabytých příjmech a o závazcích. Pokud to neudělají, bude jim za přestupek hrozit pokuta až 50 000 korun. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí úřadu Vladimír Řepka.

Veřejní funkcionáři podávají oznámení o majetku při vstupu do funkce. Poté přiznávají i majetek, který nabyli v průběhu výkonu funkce. V oznámení musí sepsat nemovité věci, cenné papíry, podíly v korporacích i hodnotné movité věci.

Vedle poslanců, senátorů či ministrů se povinnost vztahuje na krajské a komunální politiky a například také na členy bankovní rady České národní banky, členy Nejvyššího kontrolního úřadu nebo členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

„Vykonával-li veřejný funkcionář funkci po celý kalendářní rok 2019, pak období, za které oznámení činí, je od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Vykonával-li veřejný funkcionář funkci pouze část kalendářního roku 2019, pak období, za které oznámení činí, je od data zahájení výkonu funkce do 31. 12. 2019,“ vysvětlil mluvčí MSp Vladimír Řepka.

Povinnost podat průběžné majetkové přiznání se vztahuje i na případy, kdy funkcionář loni nevykonával žádné činnosti, nenabyl žádný majetek, nezískal příjmy ani neměl závazky.

Čestná prohlášení je zapotřebí zaslat do centrálního registru elektronicky nebo datovou zprávou. K podávání oznámení vydalo Ministerstvo spravedlnosti aktualizovanou metodiku.

Loni ministerstvu nepodalo majetková přiznání zhruba 7500 komunálních politiků. Vadilo jim, že by jejich majetková přiznání byla komukoliv plošně přístupná.

Ústavní soud pak letos s platností od konce roku 2020 zrušil současný rozsah nahlížení do centrálního registru oznámení. Podle soudců postačí zpřístupňovat údaje na základě žádosti, protože volné nahlížení přes internet porušuje právo na soukromí veřejných funkcionářů. Soud ale zároveň nezrušil pravidlo, že majetková přiznání musí nadále podávat i komunální politici včetně neuvolněných funkcionářů.

Zdroj: ČTK, MSp
Foto: Redakce AD

Go to TOP