Karlovarské právnické dny zejména o škodách a náhradách za ně

XXVIII. Konference Karlovarské právnické dny, konaná pod záštitou Soudcovské unie ČR, se bude konat 22. – 24. října 2020Grandhotelu Ambassador Národní dům, Karlovy Vary.

Konferenci otevře Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš z Ústavu státu a práva AV ČR s tématem “Vyšší moc v soukromoprávních poměrech”. Naprostá většina příspěvků se pak bude věnovat škodám a náhradám za ně:  Doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.PrF MU vysvětlí, “Jak na důkazní nouzi ve sporech o náhradu škody”. Konferenci uzavře Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., advokát, PF MU Brno s příspěvkem “Násobná náhrada škody a jiné netradiční možnosti odškodnění”. Program konference ZDE.

Go to TOP