Nový stavební zákon míří do Legislativní rady vlády

Zástupci vlády představili další harmonogram pro tvorbu a schvalování rekodifikovaného stavebního zákona. Nový stavební zákon, který má výrazně urychlit a zjednodušit povolování staveb, půjde ve čtvrtek 28. května 2020 do Legislativní rady vlády. Ta ho má projednat během léta, v září by měl jít do Sněmovny. Platit by měl od jara 2021, účinnost by pak měla nabíhat postupně do poloviny roku 2023.

O novém stavebním zákonu se hovoří už několik let. Od ledna byl současný návrh normy v meziresortním připomínkovém řízení. Podle ministerstva pro místní rozvoj se k zákonu sešlo přes 5000 připomínek, z nichž většinu se úřadu podařilo vypořádat. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, jejíž úřad za přípravu stavebního zákona odpovídá, uvedla že aby se po koronaviru oživila ekonomika, musí firmy do roka vědět, zda mohou stavět, či nikoliv. „Hlavním principem je zrychlení stavebního řízení, odstranění přebujelé administrativy, která ho provází, a zajištění dodržování lhůt ze strany státu,“ uvedla dále ministryně Dostálová.

Podle ní je problémem současné stavební legislativy především roztříštěnost předpisů a stavebních úřadů. Dnes v Česku existuje téměř 20 typů stavebních řízení a deset typů různých povolovacích procesů. „To nový stavební zákon vyřeší tím, že do budoucna bude už jen jedno správní řízení a celé řízení o povolení stavby povede jeden stavební úřad. Výsledkem celého řízení tak bude u běžných staveb jedno razítko. Celý proces bude navíc digitalizovaný,“ sdělila Dostálová.

Neintegrovaní podle ní zůstanou pouze částečně památkáři, a to u samotných kulturních a národních památek a památkových rezervací. „Tam je nicméně definitivní slovo památkářů na místě. Stejně tak jako životní prostředí, kde zůstane samostatné postavení Agentuře ochrany přírody a krajiny, a to ve zvláště chráněných územích. U případných staveb v národních parcích a podobně významných územích přece musí mít orgán životního prostředí poslední slovo,“ doplnila Dostálová.

Jak dále uvedla, nový stavební zákon vychází z věcného záměru. Jediné, čím se od něj částečně vzdálil, je dohoda se Svazem měst a obcí ze začátku ledna. Podle ní budou stavební úřady v první linii zachovány na obcích, státní stavební správa vznikne od krajů výš. „Do ní budou integrovány dotčené orgány. Vznikne tak 14 krajských stavebních úřadů plus jeden specializovaný pro velké strategické stavby typu dálnic. V čele bude stát Nejvyšší stavební úřad,“ dodala Dostálová. Zrychlení příprav by mělo podle vlády i ušetřit náklady na ně. Vedle stavebního zákona by měla urychlit přípravu dopravních projektů i novela liniového zákona, kterou bude ve druhém čtení řešit Sněmovna.

Podle zástupců podnikatelských komor a svazů se zákon po zapracování připomínek odklonil od původní podoby a situaci ve stavebnictví místo zjednodušení naopak výrazně zhorší. Řadu kritiků měl ale i původní návrh normy. Advokátní deník se přípravě nového stavebního zákona věnuje dlouhodobě, v březnu otiskl článek Nový stavební zákon od jednoho z tvůrců zákona Mgr. Františka Korbela, Ph.D., a vyzval k odborné k diskusi, do níž přispěli svými články advokát JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. s názvem Nový stavební zákon aneb zvednutá rukavička nebo advokátka a pedagožka JUDr. Alena Bányaiová, CSc. s příspěvkem Návrh nového stavebního zákona – experiment pro vzduchoprázdno.

Zdroj: ČTK, redakce AD   
Foto: Pixabay

 

 

Go to TOP