Ombudsman přijal za čtvrtletí 2048 podnětů, meziročně je to méně

Kancelář veřejného ochránce práv přijala v prvním čtvrtletí, kdy činnost ombudsmana poznamenal vyhlášený nouzový stav a opatření vlády kvůli koronaviru, 2048 podnětů. Meziročně to bylo o 130 méně. Struktura podnětů se ale nezměnila, lidé nejčastěji vyhledávali pomoc ombudsmana v sociálním zabezpečení.

Většina z 2048 přijatých podnětů se týkala činnosti státní správy, včetně sociálního zabezpečení. Jde například o propouštění lidí z ochranného léčení ve formě ústavní péče, v němž v minulosti docházelo k prodlevám mezi rozhodnutím soudu a propuštěním. Jiný případ zase řešil otázku, jestli si správce daně může ponechat vymožené prostředky, které exekuci nepodléhají. Ombudsman v tomto vyjádřil přesvědčení, že správce daně nemůže odmítnout tyto peníze vrátit s odůvodněním, že u daňového subjektu eviduje nedoplatek.

Aktuální situace související s onemocněním covid-19 pak do podnětů vnesla podle webu nová témata, například uzavření hranic, pouze jeden termín přijímacích zkoušek, vracení peněz za zrušené zájezdy či přítomnost otců u porodu. Mluvčí kanceláře Iva Hrazdílková řekla, že dalšími tématy s tímto souvisejícími bylo například ošetřovné, pendleři, předávání dětí druhému rodiči, maturity, nesouhlas s promořováním, dotazy k podpoře v nezaměstnanosti a podobně.

Celkem přijatých 79 podnětů se týkalo nerovného zacházení, z toho v 50 případech z důvodů zakázaných antidiskriminačním zákonem. V prvním čtvrtletí pracovníci ombudsmana provedli návštěvy tří zařízení, kde jsou lidé omezeni na svobodě. Šlo o dva domovy se zvláštním režimem poskytujícím péči osobám se sníženou soběstačností z důvodu duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a jedno zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Další plánované návštěvy pak musely být pozastaveny vzhledem k opatřením přijatým v souvislosti s šířením nového typu koronaviru.

Loni Kancelář veřejného ochránce práv přijala 7840 podnětů, meziročně o 312 méně. Procentuálně ale přibylo podnětů, které byly v působnosti veřejného ochránce práv, a mohl se jimi tedy zabývat. Nejčastěji šlo o podněty týkající se sociálního zabezpečení.

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: Pixabay

Go to TOP