Nové, páté číslo Bulletinu advokacie už také částečně překonalo pandemii

Se zlepšující se situací a postupným návratem společnosti k relativně normálnímu životu se vrací „k normálu“ i Bulletin advokacie. Ten v čísle pět přináší hned tři odborné články věnované trestněprávní tematice.


V prvním z nich profesor Jiří Jelínek shrnuje změny v ustanovení § 260 českého trestního zákoníku o ochraně finančních zájmů Evropské unie po novele trestního zákoníku provedené zákonem č. 315/2019 Sb. V druhém článku docent Pavel Vantuch rozebírá, zda má obviněný obdržet všechna usnesení o zahájení trestního stíhání vydaná pod stejnou spisovou značkou, i když jimi v téže věci není stíhán on, nýbrž jiní obvinění. V třetím článku se docent Zdeněk Koudelka zabývá otázkou započtení vazby do trestu, pokud vazba byla vykonána v jiném trestním řízení, než v kterém je ukládán výsledný trest odnětí svobody.

Bulletin číslo 5 dále přináší práci Veroniky Dvořákové „Kam až povede lidská benevolence aneb oddlužení jako zbraň dlužníka na věřitele“, která získala 2. cenu v kategorii Talent roku soutěže Právník roku 2019 a je zaměřena na tzv. oddlužovací novelu insolvenčního zákona účinnou od 1. 6. 2019.

Další dva články jsou příspěvky k diskusi; v prvním z nich se Jaroslav Svejkovský zabývá základními principy svěřenského fondu a reaguje v něm i na příspěvek prof. Luboše Tichého „Vlastnictví bez vlastníka v českém svěřenském fondu“, který vyšel v BA č. 3. V druhém příspěvku si londýnský advokát Filip Čeladník klade otázku, zda by české soudy měly mít právo přezkoumávat aplikaci práva rozhodci, a odpověď na tuto otázku hledá komparací české a anglické právní úpravy rozhodčího řízení.

V posledním článku Radim Doležal stručně shrnuje postupy, kterými dochází k nápravě nesouladu zápisu v katastru nemovitostí se skutečností.

I když i v BA číslo 5 stále chybí obvyklé pozvánky na odborné, sportovní či společenské akce, odbor výchovy a vzdělávání ČAK na své stálé stránce předběžně informuje o tom, že v červnu by již měly začít semináře pro advokáty. Komora také již vypsala náhradní termíny advokátních zkoušek. „Pětka“ také jako každý rok přináší informaci o vyhlášení dalšího, již 16. ročníku celojustiční soutěže Právník roku 2020, a nechybí samozřejmě ani judikatura a recenze.

Aktuální Bulletin advokacie také informuje o společném projektu České advokátní komory a Vězeňské služby „obhajob po Skypu“, jehož spuštění urychlil nouzový stav a o němž Advokátní deník již informoval ZDEZDE.


Redakce AD
Obrázek: Lubomír Lichý

Go to TOP