Jak jsem pustil fantazii z otěží – čekají nás dny plné hygieny, zdraví a štěstí

Ještě pod dojmem včerejších zpráv o tzv. rozvolňování vládních opatření, která budou zase na podzim zpřísněna, jsem pustil fantazii z otěží a v souvislosti s tím, že děti stále nechodí do školy, mě napadlo, že by možná bylo vhodné zorganizovat děti do „Hygienických akčních hlídek“. (Zkratka HAH sice vzdáleně připomíná zkratku SAS, nicméně jde o podobnost čistě náhodnou.)

Děti by dostaly pokyn, aby skotačily venku před provozovnami podnikatelů a s úsměvem (později s odhodlaným, případě přísným obličejem – styl Greta na zasedání OSN) doporučovaly personálu i zákazníkům desinfikovat si předem určeným typem desinfekce od vládou schváleného výrobce ruce, madla i boty a mít roušku pevně uvázanou od ucha k uchu. To je pár pokynů, které děti rychle pochopí i bez učení, a tím odpadne nutnost povinné školní docházky – ušetříme peníze ve státním rozpočtu za školy i učitele.

Děti si povedou evidenci a to dítě, které za týden zjistí nejvíce pochybení, dostane čestný odznak, desinfekční prostředky zdarma a poukaz na prázdninový pobyt do Soči. Rodiče budou radostně posílat své děti do HAH pod vlivem sloganu „Všechny dítky do hygienické hlídky“. S ohledem na velký zájem uvědomělých rodičů budou děti do hlídek přijímány slavnostně, jednou měsíčně, za zvuků hymny, dojatí rodičové budou v hledišti pohnutě plakat do svých roušek a v ústraní smrkat do pečlivě vyvařených kapesníků (automatická pračka, program vyvářka 2x). Nad stadionem bude vlát vlajka s logem vlající modrobílé roušky. Jak dojemné. Červená barva bude na vlajku doplněna později, a to na paměť obětí.

Protože děti inklinují ke všemu počítačovému, programátoři se zastydí a kolektivně během víkendu vytvoří aplikaci, která dětem umožní sledovat provozovny podnikatelů. Stát tomu vyjde vstříc a uloží vládním usnesením všem podnikatelům, aby si před každé dveře své provozovny i do provozovny samotné instalovali svým nákladem kamery, které umožní přenos obrazu dětem do aplikace. Děti budou vše sledovat na tabletech doma a čestné odznaky jim bude vozit zásilková služba. Všem programátorům, kteří se na aplikaci podíleli, budou u příležitosti nejbližšího státního svátku propůjčena vysoká státní vyznamenání.

Po velkém úspěchu se zastydí zejména nezaměstnaní dospělí občané (a zdraví a pohybu schopní důchodci) a vytvoří vyšší organizační stupeň „Lidová hygienická hlídka“ (LHH). Protože je všem samozřejmě jasné, že jde jen a jen o hygienu, jedno „H“ bude vypuštěno a zůstanou „Lidové hlídky“ (LH) – podobnost s Lidovými milicemi zde samozřejmě žádná není. Trojčlenné hlídky budou nejprve vše kontrolovat osobně v průběhu svých procházek v parku a ve společných prostorách bytových domů, následně pak osobními návštěvami v bytech. Své poznatky budou projednávat na domovních schůzích, s dodržením povinného odstupu dva metry a s rouškou. Evidence prohřešků bude zde ve formě pouze papírové, s nutností archivace nejméně deset let v nehořlavých speciálních skříních. Vykazovaná činnost bude ohromující a začne se diskutovat o věkovém limitu pro členství v LH. Politické strany budou obsáhle argumentovat pro věkový limit čtrnáct let, nedbajíce doporučení dětských psychologů.

Budou obnoveny badatelské práce starověkých děl i vykopávky v Řecku, Římě i Malé Asii. Spolehlivě bude vyvrácena dosavadní teze, že starořecká bohyně čistoty Hygie byla žena. Nikoliv, byl to muž a byl to válečník. Za hygienu bylo vždy třeba bojovat. Jeho přilba byla ve skutečnosti hygienickým štítem, aby jej nenakazili svými kapénkami při kýchání nepřátelští bojovníci.

Po mnoha a mnoha úspěších bude zjištěno, že organizace hlídek je nedostatečná. Vytvoří se obecní, okresní, krajské i celostátní organizace. Každá bude mít svého předsedu, místopředsedu, tajemníka, organizační odbor, personální odbor a síť dobrovolných spolupracovníků (jakási „Pomocná stráž“). Na první celostátní konferenci bude přijato heslo „Kdo nejde s námi, jde proti nám“. Každý člen hnutí dostane stranický – pardon, hygienický – průkaz a lístky na odběr hygienických prostředků od předem určeného výrobce. Politická opozice jako zbytečná zanikne. Všichni si budou uvědomovat užitečnost a nezbytnost hygieny, vyhlašovaných hygienických opatření a používání desinfekce.

Hnutí justičních pracovníků vytvoří z vlastní iniciativy rozsáhlou novelu trestního zákoníku, kdy ke každému trestnému činu přibude přitěžující okolnost „přičemž nedodržel hygienická pravidla“, znamenající zvýšení trestní sazby trojnásobně. Obdobně bude novelizován i správní řád a přestupkový zákon. Zahájí se vědecké práce nad retroaktivní přípustností této přitěžující okolnosti.

Filmová fronta nezůstane pozadu. Všechny filmové sekvence, které obsahují záběr na špinavé ruce, kýchání, smrkání apod. budou jako nevhodné vystřiženy, jejich další vysílání zakázáno. Tam, kde to nebude možné pro ztrátu smyslu celého díla, bude dílo rovnou zakázáno (dáno na index se kdysi říkalo). Básnická fronta se bude předhánět ve skládání sloganů a básní s hygienickou tematikou, bard Nohavica k tomu složí dvanáct písní na samostatné CD ve zvláštním, hygienickém obalu.

A pak nás všechny čekají šťastné dny – plné hygieny, zdraví a štěstí. Po době desinfekce nastane období desinsekce, a nakonec období deratizace – kde já jsem v dějinách o deratizaci už četl…


JUDr. Martin Vychopeň, advokát v Benešově
Obrázek: Lubomír Lichý

 

 

Go to TOP