Vláda schválila překlopení krizových opatření do mimořádných opatření MZd

Zbývající zákazy týkající se provozu obchodů a omezení dalších činností převede vláda z režimu krizového zákona na opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Kabinet tuto změnu schválil a tímto způsobem chce udržet v platnosti potřebná opatření od 18. května 2020, kdy už nebude platit nouzový stav, do 25. května 2020, kdy nastane další vlna uvolňování opatření proti novému typu koronaviru.

„Vláda schválila překlopení krizových opatření do mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví od 18. května po ukončení nouzového stavu,“ uvedl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Vojtěch. Kabinet dál setrvává na názoru, že už znovu o prodloužení nouzového stavu, který v ČR platí od 12. března, nebude žádat. „Zbývající provozy, jak je to v poslední vlně uvolňování, budou do 25. května regulovány přes zákon o ochraně veřejného zdraví,“ dodal ministr.

V pondělí 25. května 2020 by se měly otevřít například vnitřní prostory restaurací, fungovat budou moci také ubytovací zařízení. Otevřou i vnitřní prostory v zoologických a botanických zahradách a na hradech a zámcích. Otevřít se mají také školy pro žáky prvního stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin.

Kabinet minulý týden řešil, jak naložit s tím, že nouzový stav skončí 17. května 2020 a řada jeho opatření má platit nejméně o týden delší dobu. Rozhodl se nakonec předložit zákon o mimořádných opatřeních s dočasnou účinností, který dá Ministerstvu zdravotnictví do konce roku širší pravomoci k omezování činnosti obchodů a dalších provozů. Kabinet se s ohledem na soudní verdikty rozhodl přechodné období mezi koncem stavu nouze a účinností dočasné legislativy regulovat činnosti prostřednictvím mimořádných opatření.

Odborník na zdravotní právo JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., poskytl Advokátním deníku exkluzivní komentář k aktuálnímu rozhodnutí vlády. „Vláda ČR si může pro vydání krizových opatření po 17. květnu dvě cesty, právně jistou nebo právně chaotickou. Bohužel si vybrala to druhé,“ uvedl na úvod JUDr. Dostál a dodal: „Cestou, která by poskytovala právní jistotu všem zúčastněným (státu, občanům, podnikatelům…) a byla by i korektní z hlediska dělby moci, by bylo předstoupit ještě jednou před Poslaneckou sněmovnu s žádostí o další prodloužení nouzového stavu. Jsem si takřka jist, že Sněmovna by Vládě ČR tuto žádost neodmítla. Následně by Vláda ČR mohla učinit tuto poslední sérii omezení práv a svobod, snad již poslední, v režimu opatření dle krizového zákona, což je vyzkoušená a i Ústavním soudem aprobovaná cesta. Navíc je v krizovém zákoně řešena i náhrada škody.“

Cesta, kterou jde vláda, je podle Ondřeje Dostála přinejmenším zčásti nespolehlivá. „Platí stále zákon o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ) – tipuji, že vláda nebude schopna skrz Parlament včas prosadit nový „zmocňovací zákon pro Ministerstvo zdravotnictví“ (Sněmovní tisk 859). Platný zákon stanoví v § 69 výslovně, že MZd může činit přiměřená omezení u škol, ubytoven či divadel – § 69 odst. 1) písm. b) ZOVZ nebo vyčleňovat lůžka ve zdravotnických zařízeních – § 69 odst. 1) písm. d) ZOVZ; u těchto omezení sice bude i nadále vznikat problém s jejich proporcionalitou a s kompenzací újem, aspoň ale mají výslovnou oporu. Pro co však nemusí a možná nebude toto zmocnění stačit, jsou jiné než vyjmenované oblasti omezení, které nezbude ministerstvu než s odpuštěním „nacpat“ pod zbytkový § 69 odst. 1) písm. i), neboli „zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku“, přičemž tyto „určité“ činnosti jsou výrazně neurčité, zákonné zmocnění je pro zásah do základních práv a svobod příliš vágní, což ostatně Vláda ČR sama přiznává v odůvodnění onoho „zmocňovacího zákona“, který poslala do Parlamentu ČR. Další spornou oblastí budou taková omezení, která jsou plošná a všeobecná, tedy nevejdou se pod teoretické vymezení opatření obecné povahy (konkrétní předmět, neurčitý okruh regulovaných osob), ale budou mít zjevně povahu právní normy (obecný předmět i okruh regulovaných osob). Zde může být i s využitím poznatků z dřívějšího rozhodnutí pražského městského soudu snadno shledáno, že MZ svá zákonná oprávnění překročilo a k nějaké budoucí žalobě to bude zrušeno. Problém vidím zejména v tom, že silnou motivaci opatření napadnout bude mít každý, koho se pokusí správní orgány pokutovat za přestupek, spočívající právě v porušení ministerských opatření v období mezi 17. a 25. květnem.“

Vládě by proto JUDr. Dostál doporučil, aby se nesnažila býti průkopníkem slepých uliček, respektive aby aspoň opustila ty slepé uličky, které již prokopala… „A to i za cenu, že bude muset pan ministr či pan premiér ještě jednou strpět parlamentní debatu a složit poslancům účty z dosavadního řízení nouzového stavu. Zastávám však názor, že se tak nestane, ministr zdravotnictví ta opatření vydá a konečný verdikt nad postupem vlády nevysloví ani tak soudy, jako spíš voliči. Což je koneckonců asi správné – v tento moment jde totiž už z notné části o věc politickou,“ uzavřel.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP