O (ne)souladu praxe českých daňových orgánů se směrnicí EU rozhodne SD EU

V důsledku koronavirové krize Soudní dvůr Evropské unie přizpůsobuje své soudní činnosti aktuální situaci. To znamená, že ačkoli soudní činnost pokračuje, mají přednost případy, které jsou zvláště naléhavé (naléhavé řízení, urychlené řízení a prozatímní řízení). Soudní dvůr navíc odložil všechna slyšení uvedená na seznamu do 25. května.

Tento týden bude Soudní dvůr EU vynášet rozsudky a stanoviska 14. května. Jedním z nich bude i rozsudek ve věci C-446/18 české společnosti AGROBET CZ a vrácení nadměrné DPH.

Agrobet CZ, česká společnost, podala daňová přiznání k DPH českým daňovým úřadům, ve kterých vykázala přebytek podléhající vrácení daně. Daňové úřady však vyjádřily pochybnosti o správnosti určitých informací týkajících se některých plnění zahrnutých do daňových přiznání. Aby se tyto pochybnosti rozptýlily, zahájily daňové úřady daňovou kontrolu týkající se daňového přiznání jako celku s odložením vrácení daňového přístupu pro všechny transakce uvedené v daňovém přiznání (nejen pro ty, u nichž je podezření) po dobu trvání inspekce. Daňové orgány se domnívaly, že jelikož se nadměrná DPH vztahovala na dané zdaňovací období, představovala nedělitelný celek, který nemohl být vrácen po částech, i když byla sporná pouze část dotčené nadměrné DPH. Agrobet CZ napadl rozhodnutí daňových úřadů u českých soudů a Nejvyšší správní soud požádal Soudní dvůr, zda výše uvedená praxe českých daňových orgánů a česká daňová pravidla, na nichž je tato praxe založena, jsou slučitelná se směrnicí EU o DPH (2006/112 / ES).

Zdroj: Soudní dvůr EU
Foto: Pixabay

Go to TOP