Západočeské soudy vydaly aktuální opatření a chystají se na rozjezd jednání

Situace v západočeských soudech se v posledních dnech zásadně nemění. Předseda Krajského soudu vydal 20. dubna 2020 opatření zde, podle něhož je právním zástupcům a účastníkům k dispozici info centrum i podatelna za současného dodržování hygienických předpisů – použití dezinfekce a odstupy 2 metry.

V průběhu května se však už předpokládá rozjezd běžných aktivit soudu, o čemž svědčí i rostoucí počet nařízených jednání od druhého květnového týdne. Na západočeských soudech a ve věznici nedošlo k rozšíření nákazy, po odstranění technických problémů také fungují videokonference v trestních věcech. Pro účastníky jednání budou připraveny jednorázové roušky spolu s doporučením předsedy Krajského soudu v Plzni, aby soudci pro větší skupiny využívali rozlehlejší jednací síně s možnostmi větších rozestupů. Protože lze předpokládat obavu řady účastníků a svědků z osobní účasti na jednání, doporučil předseda KS velkorysost při posuzování žádostí o odročení a omluv z jednání. Skutečně se také přibližně třetina účastníků z důvodů obavy z nákazy z jednání omlouvá. Nadále platí pro všechny příchozí povinnost nosit roušku a podpis prohlášení, kterážto povinnost však patrně bude v nejbližší době zrušena.

Takřka identická situace je i u okresních soudů v západních Čechách, většina soudů prodloužila svá původní opatření (například Okresní soud v Domažlicích), další soudy vydaly nová opatření k pomalému návratu do běžného stavu souzení (například Okresní soud v Chebu nebo OS Plzeň – město nebo OS Plzeň – jih) nebo je jen doplnily (například OS Karlovy Vary). Účastníci mohou na webových stránkách jednotlivých soudů najít informace o tom, zda právě v jejich věci bylo ústní jednání zrušeno nebo zda se koná – zde.

JUDr. Daniela Kovářová
Foto: justice.cz

 

Go to TOP