ČAK jde s dobou – má pro vás první (a velmi aktuální) webinář!

Vzhledem k současné pandemické situaci, kdy nelze pořádat žádné vzdělávací akce za osobní přítomnosti účastníků, byly pochopitelně zrušeny i semináře a další vzdělávací akce ČAK. Stejně tak ale jako se nyní učí děti mimo školu prostřednictvím různých online programů a systémů, jde i Komora s dobou a přizpůsobuje se situaci. Nepřehlédněte proto historicky první webinář ČAK, který zájemcům umožní vzdělávat se online. Proběhne už tuto středu 29. 4. 2020 a zaměřený bude na vysoce aktuální téma zákonnosti a ústavnosti protiepidemických opatření.

Správní soud k protiepidemickým opatřením Vlády a MZČR – důsledky a dopady

Termín webináře:

středa 29. dubna 2020, od 14 do cca 16 hodin

Uzávěrka přihlášek:

úterý 28. dubna 2020 do 12 hodin (nebo do naplnění kapacity webináře)

Přihláška ZDE.

ZDARMA

Přednášející:

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.,

právník, specialista na zdravotnické právo,

navrhovatel ve věci 14 A 41/2020, v níž MS Praha zrušil některá mimořádná opatření MZČR

JUDr. Tomáš Sokol,

advokát, místopředseda ČAK

Obsah webináře:

Přehled krizové právní úpravy – krizový zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví

Představení rozsudku MS Praha 14 A 41/2020 ve věci mimořádných opatření MZČR a argumentace obou stran

Dopad na ústavnost, rozsah omezení, náhradu škody

Aktuální opatření Vlády ČR a ministerstev, probíhající soudní řízení, odhad dalšího vývoje

Požadavky na technické vybavení:

K připojení na webinář (přes MS Teams) doporučujeme použití desktopového klienta, kterého je možné stáhnout zde a v jeho rozhraní případně provést zdarma registraci Microsoft Account, který je pro připojení přes desktopového klienta potřebný. Je možné použít i webové rozhraní, ale zde upozorňujeme na omezenou kompatibilitu s webovými prohlížeči, zejména nefunkčnost MS Teams web v prohlížeči Safari na MacOS (počítače Apple). Doporučené prohlížeče lze překontrolovat zde.

Registrace přihlášky:

Po potvrzení příjmu přihlášky Odborem výchovy a vzdělávání ČAK budete zařazeni na webinář. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Pokud z kapacitních důvodů nebude možné přihlášku na tento termín webináře registrovat, budete e-mailem informováni a přihlášku převedeme na náhradní termín webináře k tomuto tématu.

Přihlášení na webinář:

Po registraci přihlášky Vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zaslán přednášejícím link, kterým se na webinář přihlásíte. Ten bude rozeslán nejpozději během dopoledních hodin v den konání webináře. Překontrolujte, prosím, správnost uvedené e-mailové adresy!

Seminář je určen primárně pro advokáty, v případě volné kapacity je možná účast advokátních koncipientů. Účast jiných osob není možná!

Uznatelnost:

Pro advokáty:

Účastí na tomto webináři získá advokát 2 kredity započitatelné do dalšího vzdělávání advokátů.

Pro advokátní koncipienty:

Webinář je započitatelný za jeden polodenní volitelný seminář.

 

Redakce AD

Foto: Pixabay

Go to TOP